مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)- بخش بستری ICU جراحی
بخش بستری ICU جراحی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | ویژگی های بخش : 
بخش ..sicu..
 پذیرای بیماران  شما با مشکلات :
 انواع جراحی ها: جراحی عموی،جراحی اعصاب،ent،جشم،ارتوپدی و....
بیماران ترومایی(سقوط،تصادفی....)
قوانین بخش :
 آموزش ورود بیمار به بخش:
    -نام پزشک icuو پزشک بستری کننده

  • ساعت ملاقات همه روزه از ساعت 14:30 الی 15:30 می باشد.
  • ورود همراه به داخل بخش اکیداً ممنوع است
  • از گذاشتن پول و اشیاء گرانقیمت نزد بیماران خود اکیداً خودداری
  • آموزش بیمار در هنگام بستری در بخش :

-در رابطه با بیماری
- سیر درمان بیمار و داروهای مورد استفاده

 

تلفن تماس:64352404و64352449و64352450

نشانی مطلب در وبگاه مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.2535.43144.fa
برگشت به اصل مطلب