دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • درباره ما
  • خدمات آنلاین
  • کتابخانه مجتمع
  • بخش ها
  • پمفلت های آموزشی
  • معاونت
  • IPD


IPD

نظرسنجی‌

آيا راهنمايي هاي لازم را به صورت شفاف و دقيق جهت انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟؟
بلي
تا حدودي
خير