دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • درباره ما
  • خدمات آنلاین
  • کتابخانه مجتمع
  • بخش ها
  • پمفلت های آموزشی
  • معاونت
  • IPD


IPD

بایگانی بخش کلینیک جراحی عمومی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,820 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک جراحی عمومی

برنامه درمانگاه های صبح     تلفن طبقه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ردیف 64354 دوم - - - دکترموسوی - دکترموسوی جراحی عمومی         برنامه درمانگاه های عصر     تلفن طبقه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ردیف 64354 دوم دکتر موسوی - - - - جراحی عمومی     ساعت 8صبح تا 13 ظهر مکان قرارگیری:طبقه دوم ساختمان شماره 1 شماره تماس:64352533