دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • پزشکان
  • فراگیران
  • کارکنان


برنامه درمانگاه
نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
از پذیرش تا ترخیص
منشور حقوق بیمار
بیمه های طرف قرارداد
سؤالات متداول
مشاهده جواب آزمایش
پمفلت های آموزشی


اتوماسیون اداری (چارگون)
سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان
فیش حقوقی
سامانه رفاهی
سیستم یکپارچه مدیریت تجهیزات پزشکی
سیستم مدیریت پرداخت مبنتی بر عملکرد
سامانه ارزیابی کارکنان
مرکز آموزش مداوم کارکنان

درمانگاه های صبح : برنامه درمانگاه صبح دی ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/10/25 | 

کلینیک                          شنبه                           یکشنبه                            دوشنبه                  سه شنبه                     چهارشنبه    پنج شنبه         طبقه  تلفن
قلب دکتر بنی فاطمه دکتر امیر فرهنگی دکترحاج صادقی دکترحاج احمدی
(قلب بارداری)
دکتر تقوی دکتر امیری دوم ۶۴۳۵۴
نوار قلب نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار دوم ۲۶۶۹
ریه دکتر قادری دکتر مرادیانس دکتر ریاحی دکتر کورانی فر دکتر افشار دکتر ریاحی دوم ۶۴۳۵۴
غدد و دیابت دکتر چهره گشا پزشک غدد - دکتر اسکندری دکترقانونی - دوم ۶۴۳۵۴
داخلی دکتر خدابنده لو - دکتر هجرتی دکتر خدابنده لو دکتر بهادری زاده - دوم ۶۴۳۵۴
عفونی دکتر طالبی طاهر دکتر یاسین (هپاتیت) - - دکتر یاسین (هپاتیت) دکتر کلانتری دوم ۶۴۳۵۴
روماتولوژی - دکتر کیان مهر- دکتر حقیقی دکتر سبحانی - دکتربیداری - دوم ۶۴۳۵۴
تغذیه - کارشناس - - - کارشناس دوم ۶۴۳۵۴
گوارش دکترمسعودی  دکتر رضامند- دکترمخترع دکتر آسوبار - دکترخالقی  دکتر قوام دوم ۶۴۳۵۴
ارولوژی دکتردهقان دکترگوران - دکتر روحی نژاد - - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی عروق دکتر خالقیان - - دکترصابری دکتر سپاس - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی توراکس دکترحقیقی کیان - - دکترحقیقی کیان - - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی عمومی دکتر واثقی دکتر کرمان  ساروی  دکتر خسروی - دکتر معدن کن - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی سرطان - - دکترنگهی - - - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی پستان دکتر صیاد - دکتر نفیسی - دکتر نفیسی - دوم ۶۴۳۵۴
پوست
اتاق عمل سرپایی
دکتر عاطفی دکتر روحانی نسب دکتر قاسمی دکترگودرزی دکتر بهرنگی دکتر بازرگان دوم ۶۴۳۵۴
ارتوپدی دکتر پهلوان  دکتر غزنویان – دکتر سبحانی دکترمقتدایی دکتراتوکش دکتر مهدوی - دوم ۶۴۳۵۴
پزشکی ورزشی دکتر مظاهری نژاد دکترنظری دکتر انگورانی دکتر نجاتی دکتر دادگستر - دوم ۶۴۳۵۴
گچگیری کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس - دوم ۲۵۴۹
بیهوشی دکتر سلطانی دکترقائمی دکتر صفاخواه دکترقائمی دکتر سلطانی - دکتر صفاخواه دکتر سلطانی - دکتر صفاخواه سوم ۶۴۳۵۴
نفرولوژی دکتر زروک دکتر زروک - دکتر جباری دکترباقرزادگان دکترجنابی - - سوم ۶۴۳۵۴
روانشناسی - - - - روانشناس - سوم ۶۴۳۵۴
زخم و پانسمان کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس - سوم ۲۱۷۱
گوش و حلق و بینی دکتر فرهادی  –  دکتر علی زاده
دکتر احمدی – دکتر محسنی - دکتر ابراهیم نژاد 
 دکتر علیزاده - دکتر نصوری
 
دکتر دانشی - دکتر اصغری
دکتر علیرضا محبی -  دکتر صالح محبی
  دکتر محسنی -دکتر احمدی- دکتر صالح محبی - دکتر بیاضیان دکتر علیرضا محبی–دکتر علی زاده - دکتر نصوری - دکتر بیاضیان - سوم ۶۴۳۵۴
قاعده جمجمه - هیپوفیز دکتر جالسی - - - - - سوم ۶۴۳۵۴
اطفال دکتر نوروزی(نوزادان)-دکتر نوربخش (عفونی) دکتر وفایی شاهی (مغز واعصاب) - دکتر ریاحی ( متخصص اطفال) - دکتر یوسف زادگان (ریه) دکتر رحیم زاده (کلیه) - دکتر تفرشی (قلب) - دکتر محقق (نوزادان) - دکتر احسانی پور (عفونی ) - دکتر ریاحی ( متخصص اطفال) دکتر یوسفی (گوارش) -  دکتر صالحی (روماتولوژی) دکتر وفایی شاهی (مغز واعصاب) - دکتر نوربخش (عفونی) دکتر وفادار (غدد) - دکتر ریاحی (متخصص کودکان) - دکتر احسانی پور (عفونی) دکتریوسف زادگان (ریه) سوم  ۶۴۳۵۴
اکوکاردیوگرافی
اطفال و جنین
دکتررادگودرزی دکتررادگودرزی - - دکتررادگودرزی - سوم  ۶۴۳۵۴
۲۲۳۸
کلینیک خواب  دکتر کاشانی نسب - - - - سوم  ۶۴۳۵۴
روانپزشکی 
(روان تنی)
- دکترقنبری - دکترصالحیان دکتر میر فاضلی - سوم  ۶۴۳۵۴
 روانپزشکی سالمندی - طب سالمندی شریعتی – دکترنیک صولت - - - - - سوم  ۶۴۳۵۴
کلینیک حافظه - - - - دکتر کمال زاده - سوم  ۶۴۳۵۴
رادیوآنکولوژی - - دکتر فدوی - دکتر فدوی - سوم  ۶۴۳۵۴
آنکولوژی (خون) دکتر فرانوش (اطفال ) دکتر خداکریم دکتر کاوه دکتر فرداد  - دکترقلمکاری دکتر انصاری نژاد -دکترورامینیان - سوم  ۲۲۳۸
طب سنتی - دکترحاجی علی نیلی دکتراختری - - - سوم  ۶۴۳۵۴
درد دکترایمانی دکتر آل بویه دکترایمانی دکتر همتی دکتر انتظاری - سوم  ۶۴۳۵۴
پزشکی هسته ای دکتر کلانتری - دکتر هدایتی - - - سوم  ۶۴۳۵۴
زنان و زایمان دکتر رخ گیره دکترهاشمی دکترالماسی - دکتر درخشان دکترمهدی زاده – دکتر نصیری دکترمیر گلو بیات  - دکترطاهرمنش دکتر درخشان سوم  ۶۴۳۵۴
کلینیک مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی سوم  ۲۵۲۴
واکسیناسیون کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی سوم  ۲۵۹۸
آلرژی دکتر نبوی دکتر فلاح پور دکتر شکری دکتربمانیان دکتر عرشی - چهارم ۶۴۳۵۴
نقص ایمنی دکتر نبوی- دکترشکری - - - دکتر بمانیان – دکتر عرشی - چهارم ۶۴۳۵۴
چشم پزشکی دکتر ناصری پور - دکتر صداقت - دکتر عبدی - دکتر حسین آقایی - دکتر غلامحسین آقایی - دکتر صادقی دکتر سنجری - دکتر غیاثیان - دکتر نیلفروشان - دکتر عبدی - دکتر هدایت فر - دکتر ابری - دکتر کریمی - دکتر انوری - دکتر هادی - دکتر مظلومی دکتر قاسمی -دکتر میر آفتابی - دکتر هاشمیان - دکتر ابری - دکتر بهمنی کشکولی - دکتر صداقت - دکتر حسین آقایی - دکتر قهوه چیان - دکتر میرشاهی دکتر غلامحسین آقایی - دکتر صداقت - دکتر حسین آقایی - دکتر ابری - دکتر میرآفتابی - دکتر انوری - دکتر صادقی - دکتر میرشاهی دکتر سنجری - دکتر قاسمی - دکتر نیلفروشان - دکتر غیاثیان - دکتر انوری - دکتر بهمنی کشکولی - دکتر میر آفتابی پزشک کشیک ششم ۶۴۳۵۴
ژنتیک دکتر خاکپور - - - دکتر خاکپور - ششم ۶۴۳۵۴
اپتومتری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری ششم ۶۴۳۵۴
جراحی اعصاب 
(قاعده جمجمه)
دکتر بهرامی - دکتر احمدی 
(قاعده جمجمه)
دکتر جهانبخش - دکتر سعیدی نیا دکتر طبیب خویی  دکتر پرورش – دکتر رستگار دکتر طبیب خویی - دکتر خردمند - دکتر قندهاری - دکتر قلعه نوعی   دکتر احمدی  هفتم ۶۴۳۵۴
داخلی اعصاب دکتر حبیبی
DBS
دکتر مقدسی
MS
دکترروحانی
DBS
دکتر محبی دکتر امامی خواه دکتریزدی هفتم ۶۴۳۵۴
پاراکلینیک اعصاب دکتر امامی خواه دکتر حبیبی دکتر محبی دکتر مقدسی دکترروحانی دکتریزدی هفتم ۲۵۳۸
طب کار دکترمیرزا محمدی دکتر لبافی نژاد دکتر عقیلی نژاد دکتر محمدی دکتر کبیر مکمل - هفتم ۶۴۳۵۴
طب فیزیکی دکتر پاک منش دکتریوسفی دکتر پاک منش دکتر مرادی دکتر بابایی - هفتم ۲۶۸۲
پاراکلینیک
(طب فیزیکی)
دکتریوسفی  دکتر بابایی دکتریوسفی     دکترمرادی دکترمرادی - هفتم ۶۴۳۵۴
چاقی دکتر پازوکی دکتر پازوکی دکتر پازوکی دکتر پازوکی دکتر پازوکی - همکف ساختمان امیر المومنین (ع)  ۶۴۳۵۴


دفعات مشاهده: 847 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر