دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • منوی سه
  • منوی چهار
  • منوی پنج
  • منوی شش
  • منوی هفت
  • منوی هشتسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


شاخص
تعاریف
انواع آلاینده ها


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

پیام ریاست

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مرکز تحقیقات بهداشت کار با توجه به اهداف و مأموریت ذاتی خود، با رویکرد سه جانبه گرایی (دولت، کارگر و کارفرما) و توسعه همکاری های بین بخشی؛ و به منظور بهره گیری از قابلیت های نامحدود ملی از طریق تحقیق، آموزش، مداخله و ارزشیابی با هدف پیشگیری از مخاطرات سلامت شغلی و ارتقای سلامت نیروی کار فعالیت نموده تا بتواند پرچم دار سلامت محیط کار کشور باشد. به این منظور بر پایه رفع نیازهای فعلی محیط های کار برای تأمین نیروی کار سالم و مولد و در راستای دستیابی به توسعه پایدار، بر سلامت کارکنان شاغل در کارگاه های کوچک تأکید دارد. این مرکز طی سال های گذشته، پژوهش ها و مطالعات بسیاری در حوزه های مختلف سلامت محیط کار انجام داده که مورداستفاده صاحب نظران و دست اندرکاران در بخش های مختلف دولتی و صنعتی قرارگرفته است. بدیهی است کلیه این اقدامات و فعالیت ها با تکیه بر توان و دانش نیروهای تحقیقاتی در داخل مرکز و همچنین همکاری سایر متخصصان صنعت و دانشگاه بخصوص مجموعه بزرگ و توانمند علمی– اجرایی بهداشت حرفه ای کشور انجام می پذیرد؛ لذا بر خود لازم میدانیم از کلیه تلاشگران این عرصه و مسئولین محترم دانشگاه که بدون همکاری و حمایت های شایسته ایشان امکان استمرار فعالیت مرکز وجود نداشت، سپاسگزاری نموده و از ایزد منان سلامت و توان روزافزون آنان را آرزو نمائیم.
امیدواریم محققان و صاحب نظران و دانشجویان عرصه حوزه های سلامت محیط کار در سراسر کشور و هموطنان اندیشمند و متخصص در سایر کشورها با ارائه نظرات و رهنمودهای ارزشمند خود، ما را در مسیر راهیابی به اهداف بلند رشد و توسعه پایدار کشور یاری نمایند.

 

دکتر علی اصغر فرشاد      

رئیس مرکز تحقیقات بهداشت کار


دفعات مشاهده: 3816 بار   |   دفعات چاپ: 198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر