دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • منوی سه
  • منوی چهار
  • منوی پنج
  • منوی شش
  • منوی هفت
  • منوی هشتسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


شاخص
تعاریف
انواع آلاینده ها


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

چشم انداز مرکز

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

برنامه پیشنهادی پنج ساله مركز تحقیقات سلامت كار

1. انجام طرح های پژوهشی:

مركز تلاش می كند تا در طی پنج سال، 15 طرح تحقیقاتی مصوب، 20 مقاله انتشار یافته در مجلات معتبر داخلی و خارجی را به انجام رساند.

2. انتشار كتاب:

انتشار 10 عنوان كتاب در زمینه های مرتبط با سلامت كار در طی 5 سال

3. انتشار مجله علمی:

با توجه به انتشار منظم مجله سلامت كار ایران كه تا كنون 4 شماره آن چاپ شده است و موافقت اصولی برای رتبه علمی- پژوهشی از معاونت پژوهشی وزارت متبوع اخذ شده، تداوم انتشار فصلی و تلاش برای ارتقاء كیفیت آن از برنامه های مركز می باشد.

4. راه اندازی بانك اطلاعات:

بانک اطلاعات محققین، پژوهش های انجام شده در زمینه سلامت شغلی

5. ایجاد شبكه منطقه ای:

با توجه به ظرفیت موجود در كشور و در سطح منطقهEMRO & Asia-Pacific ، شبكه همكاری تحقیقاتی و تبادل اطلاعات راه اندازی می شود و سپس نسبت به انتشار مجله منطقه ای Asian-Pacific Journal of Occupational Health  اقدام خواهد شد

6. قطب علمی:

ایجاد قطب علمی كشوری در زمینه سلامت كار در دانشگاه علوم پزشكی ایران

7. كارگاه های آموزشی:


دفعات مشاهده: 3840 بار   |   دفعات چاپ: 174 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر