دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • درباره ما
  • خدمات آنلاین
  • کتابخانه مجتمع
  • بخش ها
  • پمفلت های آموزشی
  • معاونت
  • IPD


IPD

بخش بستری پیوند : بخش بستری پیوند

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

بخش پيوند

طبقه همكف  ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر احمد موركي

سرپرستار بخش : خانم درويشي (2581)

تعداد تخت : 4 پيوند

تخصص هاي مربوط به بخش:

بخش پيوند با وجود 4 تخت : فقط گيرنده هاي كليه را بستري مي نمايد و بعد از انجام كارهاي مربوط و ok هاي گرفته شده از بيهوشي و قلب ،دياليزو رزو خون نيز نياز باشد را انجام ميدهد.

تلفن تماس:64352443

 

 

بخش   دياليز

 

طبقه   زير زمين      ساختمان ابوالفضل

رياست بخش : دكتر آريا جنابي

سرپرستار بخش : خانم شيرين كام

تعداد تخت : 14

تخصص هاي مربوط به بخش:

بيماران  اين بخش اكثرا  بيماران  سرپايي  هستند،بيماران  مزمن كليوي  كه هفته اي سه بار يكروز در ميان  به مدت 4 ساعت تحت دياليز قرار ميگيرند. اين بيمارن هر ماه آزمايش خون را قبل و بعد از دياليز انجام مي دهندو رژيم غذايي  خاصي دارند و اورنيك  هستند و نبايد اضافه وزن زيادي داشته باشند.هر 6 ماه يكبار آزمايش  آنتي بادي هپاتيت چك ميشود. آزمايش ماهانه  سنج كفايت دياليز در فرمول  كا.ت.و سنج ميشود . به اين بيماران آموزش هايي در حين دياليز جهت مصرف مايعات و رژيم غذايي و ك .ت .ر  دائم و حتي شالدون (موقت) داده ميشود. اين بيماران قبل و بعد از دياليز وزن ميشوند، زيرا اكثرا out put ندارند، بنابراين بايد مايعات بسياري مصرف نمايند.دستگاه دياليز هر ماه بصورت دوره اي توسط بخش ميكروبشناسي از نظر كنترل عفونت چك ميگردد.

تلفن تماس:64352581و64352660

 


دفعات مشاهده: 3248 بار   |   دفعات چاپ: 323 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر