دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • درباره ما
  • خدمات آنلاین
  • کتابخانه مجتمع
  • بخش ها
  • پمفلت های آموزشی
  • معاونت
  • IPD


IPD

کلینیک اطفال : کلینیک اطفال کلینیک اطفال

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
 برنامه درمانگاه های صبح    
 
تلفن طبقه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ردیف
64354 سوم - دکتر احسانی پور (عفونی ) دکتر نوربخش (عفونی)
دکتر یوسفی (گوارش)
  دکتر وفایی شاهی     (مغز واعصاب )
 دکترصالحی (روماتولوژی)
دکتر رحیم زاده  (کلیه )
 دکتر تفرشی(قلب)
دکتر احسانی پور (عفونی )
 دکتر سهیلی پور(غدد)
دکتر محقق (نوزادان )
دکتر یوسفی (گوارش)
دکتر وفایی شاهی (مغز واعصاب)
دکتر نوربخش (عفونی)
دکترنوروزی(نوزادان)
اطفال
 
 
 
 ساعت  8 صبح تا 13 ظهر
مکان قرارگیری :  طبقه دوم ساختمان شماره 1
شماره تماس :    64352533برنامه درمانگاه های عصر    
تلفن طبقه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ردیف
64354 سوم دکتر رحیم زاده  (کلیه ) - - - دکتر وفایی شاهی 
(مغز واعصاب)
اطفال 
 
 
 

دفعات مشاهده: 3335 بار   |   دفعات چاپ: 202 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر