دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • درباره ما
  • خدمات آنلاین
  • کتابخانه مجتمع
  • بخش ها
  • پمفلت های آموزشی
  • معاونت
  • IPD


IPD

برنامه درمانگاه بعدازظهر مجتمع : جدول

 | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
کلینیک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
قلب
دکترپاکباز
 

دکترامیرفرهنگی 
دکترتقوی

دکتر حاج احمدی
دکترپازوکی

دکترامیرفرهنگی
 
دکترتقوی
جراحی قلب - - - دکترزراعتیان  -

کلینیک آریتمی
(طپش قلب)
دکتر طباطبایی - - - -

نوار قلب
 
نوار نگار
نوار نگار

نوار نگار

نوار نگار
نوار نگار
ریه دکتر آلوش دکتر کورانی فر دکتر افشار دکتر کورانی فر دکتر ریاحی

داخلی
- دکتر خدابنده لو دکتر هجرتی دکتر خدابنده لو -

عفونی
 

-
-
دکتر کلانتری
-
دکتر طالبی طاهر

تغذیه
 
- - - کارشناس دکتر اقتصادی
ارولوژی - - دکتر قائد
 
- -
جراحی عمومی - - -
 
- دکتر موسوی

جراحی عروق
 
- - دکتر خالقیان - -
جراحی توراکس - -
دکتر حقیقی کیان
 
- -

گوارش
دکتر سبزی کاریان دکترمسعودی - دکترمسعودی – دکتر رضامند دکتر قوام

کلینیک دیابت
- - دکتر هجرتی - -

پوست
 
دکتر قاسمی دکتر بازرگان دکتر قاسمی دکتر روحانی نسب دکتر بازرگان
ارتوپدی دکتر اتوکش دکتر مهدوی
 
دکتر یگانه - -
 

گچگیری
 
کارشناس کارشناس کارشناس - -

بیهوشی
دکتر صفری دکترفرهمند دکتر امنیتی دکتر امنیتی دکتر امنیتی

انکولوژی
 
دکتر انصاری نژاد
دکتر فرداد

دکتر انصاری نژاد

دکتر فرداد
دکترخداکریم

درد
 
دکتر رحیم زاده - - - -

گوش حلق بینی
 
دکترسالم
دکتر احمدی

دکتر احمدی
- دکتربیاضیان

وزوزگوش
 
-
دکتر محمودیان
- - -

کلینیک مارفان

دکتر مهشیدفر - - - -
غدد - - دکتر ظریف کار - -
اکوکاردیوگرافی اطفال
دکتر رادگودرزی
 

دکتر رادگودرزی( قلب )
 

-

دکتر رادگودرزی( قلب )
 

دکتر رادگودرزی( قلب )
 
اطفال دکتروفایی شاهی - - - دکتر رحیم زاده(کلیه) 

روانشناسی
 

روانشناس
-
روانشناس
- -
نوزادان - - - - دکتر نوروزی
آلرژی دکترشکری - -  
-
دکتر فلاح پور
روانپزشکی دکتر قنبری دکتر شریعتی
دکترنیک صولت
- دکتر صالجیان دکتر میر فاضلی

زنان و زایمان
 
-
 

دکتررخگیره
- - -

چشم پزشکی
دکتر صداقت
 دکترحسین آقایی
دکترمیرشاهی
 
دکترعبدی
 
 
دکتر صداقت
 
 
دکترحسین آقایی
 
دکتر ابری
دکترغیاثیان
دکترمیرشاهی

کلینیک ROP نوزادان
 
- دکترابری    (ROP)
 
دکتر صداقت    (ROP)
 
-
 
دکترابری    (ROP)
 

جراحی اعصاب

دکتر احمدی
 
 دکتر طبیب خویی

دکتر جهان بخش
- -
جراحی اعصاب

و روانپزشکی
- - دکتر جهان بخش
دکترمیرفاضلی
- -

پاراکلینیک اعصاب
دکتر محبی -  دکتر محبی دکتر حبیبی -

پاراکلینیک

طب فیزیکی وتوانبخشی
دکتر بابایی دکتریوسفی دکتر بابایی - دکتر باباییCAPTCHA
دفعات مشاهده: 2423 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر