برنامه و نوبت دهي درمانگاه
اخبار و اطلاعیه ها
آندوسونوگرافی
1402/03/10
آندوسونوگرافی
اندوسونوگرافی از پروسیجرهای پیشرفته دستگاه گوارش است که دارای یک پروپ سونوگرافی در انتهای اندوسکوپ است که پس از وارد شدن اندوسکوپ به مری،معده و اثنی عشر و یا رکتوم دستگاه سونوگرافی فعال شده و از ضایعات جدار دستگاه گوارش و از اعضای خارج از دستگاه گوارش که در مجاورت لوله گوارشی هستند تصویر برداری با امواج اولتراسوند انجام می شود.
سلامت دستگاه گوارش
1402/03/06
سلامت دستگاه گوارش
شیوه زندگی و نیز غذاهایی که انتخاب می کنید، نقشی اساسی بر حفظ سلامت دستگاه گوارش شما دارد. مواردی مانند آشامیدن کافی آب، افزایش مصرف فیبر و ورزش همگی از عواملی هستند که به سلامت دستگاه گوارش کمک می کنند.
Template settings