سايت هاي كاربردی

معاون وزیر بهداشت در بیمارستان صحرایی حضرت رسول اکرم (ص)

334155.mp3 معاون وزیر بهداشت در بیمارستان صحرایی حضرت رسول اکرم (ص)

به گزارش روابط عمومی مجتمع،

دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ از بیمارستان صحرایی حضرت رسول اکرم بازدید نمود.

در این بازدید که دکتر سعید بینات معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه پاسداران و دکتر سید هاشم دریاباری سرپرست مرکز نظارت و اعتبار بخشی وزارت متبوع و سرهنگ دکتر عظیمی رییس بهداری سپاه تهران ایشان را همراهی میکردند خدمات قابل ارائه در این پایگاه به ایشان معرفی شد و دکتر کلانتر معاون درمان مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) و دکتر سید رضا معتمدی سرپرست مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی توضیحات لازم را به ایشان ارائه نمودند و معاون درمان وزارت متبوع رضایت خود از خدمات قابل ارائه را ابراز نمودند.

:
{author_name}
Authors picture :

روابط عمومی مجتمع رسول
عکاس

روابط عمومی مجتمع رسول

Template settings