سايت هاي كاربردی

افتخار جاودانه مجتمع رسول اکرم (ص) ۱۴ ساله شد.

334130.mp3 افتخار جاودانه مجتمع رسول اکرم (ص) ۱۴ ساله شد.

بیمارستان صحرایی مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

افتخار جاودانه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در ارائه خدمات درمانی به زائرین مرقد مطهر امام راحل ۱۴ ساله شد.

دانشگاه علوم پزشکی ایران

عصر روز دوازدهم و صبح روز سیزدهم خرداد ماه ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی مجتمع،
مراحل اولیه آماده سازی فضای درمانگاه (بیمارستان صحرایی) مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) از روز دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۳ شروع شد.
این پایگاه درمانی، فعالیت خود را  با حضور ۹۴ نفر از پرسنل و کادر درمان مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) در محل بارگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رسما از صبح روز ۱۳ خرداد ماه آغاز نمود.
محل استقرار بیمارستان صحرایی حضرت رسول اکرم (ص) در صحن شرقی مرقد مطهر امام خمینی(ره) بوده و آماده خدمت رسانی به زائرین گرامی میباشد. مراحل آماده سازی این پایگاه درمانی، از روزها قبل با ارسال تجهیزات پزشکی و پشتیبانی و دارو و ... آغاز شده بود.

 

:
{author_name}
Authors picture :

روابط عمومی مجتمع رسول
عکاس

روابط عمومی مجتمع رسول

Template settings