برنامه و نوبت دهي درمانگاه
  • 1401/12/24 - 09:25
  • - تعداد بازدید: 66
  • - تعداد بازدید کنندگان: 54
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کرونا هنوز هست

کرونا دردنیا هنوز به پایان نرسیده ودر برخی از کشورها همچنان آمارها قابل توجه است،لذا نباید فکر کنیم که کرونا تمام شده بلکه باید مراقبت های خود را انجام دهیم و واکسیناسیون دنبال شود.

12643.mp3 کرونا هنوز هست

  • Newsgroup : گروه های محتوا,محتوای سلامت
  • News code : 12643
کپی لینک کوتاه:
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings