برنامه و نوبت دهي درمانگاه
  • 1401/09/19 - 10:47
  • - number of visits: 147
  • - Number of visitors: 131
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

فراخوان اولین جشنواره مدیریت دانش

8616.mp3 فراخوان اولین جشنواره مدیریت دانش

به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند؛ جهت ثبت دانش و تجارب موفق با اولویت موضوعات ارائه شده حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه 1401 به آدرس https://km.behdasht.gov.ir مراجعه نمایند.

در ضمن جهت تسریع بخشیدن روند بررسی دانش های ثبت شده، عبارت (مرتبط با فراخوان جشنواره مدیریت دانش) در عنوان دانش ذکر گردد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی بیمارستان
  • News code : 8616
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings