برنامه و نوبت دهي درمانگاه
  • 1401/10/21 - 07:29
  • - number of visits: 101
  • - Number of visitors: 84
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری کنفرانس تبادل اطلاعات پزشکی بین ایران و روسیه در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

10218.mp3 برگزاری کنفرانس تبادل اطلاعات پزشکی بین ایران و روسیه در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم(ص)، کنفرانس تبادل اطلاعات پزشکی بین ایران و روسیه که با حضور جمعی از پزشکان مجتمع و کشور روسیه به منظور ارتقا علمی در زمینه ناهنجاری های عروقی مادرزادی همراه بود، برای سال دوم در مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) در صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 برگزار گردید.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی بیمارستان
  • News code : 10218
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Pictures

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings