برنامه و نوبت دهي درمانگاه
  • 1401/12/02 - 12:29
  • - تعداد بازدید: 382
  • - تعداد بازدید کنندگان: 317
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

ارزیابی اعتباربخشی مجتمع حضرت رسول اکرم(ص)

11824.mp3 ارزیابی اعتباربخشی مجتمع حضرت رسول اکرم(ص)

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) که در سال گذشته گواهینامه درجه یک اعتباربخشی را دریافت کرده بود امسال نیز در روز های یکشنبه و دوشنبه مورخ (1401/11/30 و 1401/12/01) مورد ارزیابی ارزیابان اعتبار بخشی قرار گرفت. در این ارزیابی از بخش های بالینی، پاراکلینی، اداری و پشتیبانی بازدید به عمل آمد و در برخی موارد، پیشنهادات اصلاحی به مسئولین و سرپرست بخش ها و واحد ها داده شد.

در پایان هیئت ارزیابان از زحمات پرسنل بیمارستان و تیم اجرایی تشکر بعمل آورند و صورتجسه ی بازید به امضا هیئت رئیسه بیمارستان و تیم ارزیابان رسید.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی بیمارستان
  • News code : 11824
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings