دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلي
  • پرسنل
  • خدمات آنلاین
  • برنامه هفتگي درمانگاه ها
  • شركت در نظر سنجي
  • مراجعین
  • پیوندهاثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم گزارش خطا
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ماگولوموس ژوگولار
کاشت حلزون
مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

:: یکی از موضوعات را از فهرست زیر انتخاب کنید:
:: بیلبورد (37)
:: روابط عمومی (159)
:: خبری کارکنان اداری و پاراکلینیک (25)
:: خبری درمانی - پزشکان (1)
:: خبری پژوهش - پزشکان (1)
:: خبری درمانی - پرستاری (0)
:: خبری آموزش - کارکنان اداری (2)
:: ریاست (2)
:: تحقیق و توسعه (1)
:: بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی (0)
:: حراست (1)
::
دفتر پرستاری (3)
:: معاونت توسعه (0)
:: معاونت آموزشی (0)
:: معاونت پژوهشی (0)
:: معاونت درمان (1)
:: امور مالی (0)
:: واحدهای پاراکلینیکی و توانبخشی (0)
:: کارپردازی (0)
:: انبار (0)
:: امور حقوقی (0)
:: امور قراردادها (0)
:: امور اداری و پشتیبانی (1)
:: مددکاری (0)
:: آمار و مدارک پزشکی (0)
:: دفتر فنی (0)
:: تاسیسات (0)
:: داروخانه (0)
:: مهندسی بهداشت حرفه ای (0)
:: بهداشت محیط (0)
:: مهندسی تجهیزات پزشکی (0)
:: نقلیه (0)
:: مخابرات (0)
:: خدمات (0)
:: تغذیه (0)
:: لنژری (0)
:: خیاط خانه (0)
:: کارگزینی (0)
:: دبیرخانه (0)
:: مهدکودک (0)
:: پاویون (0)
:: امور رفاهی (0)
:: ترخیص درآمد (0)
:: امین اموال (0)
:: حسابداری و امور مالی (0)
:: کمیته های بیمارستانی (0)
:: پزشکی قانونی (0)
:: بخش های درمانی (0)
:: مراکز تحقیقاتی (0)
:: مرکز توسعه و تحقیقات بالینی (0)
:: گروه های آموزشی (1)
:: کتابخانه (0)
:: سمعی و بصری (0)
:: معاونت توسعه (0)
:: معاونت آموزشی (0)
:: معاونت پژوهشی (0)
:: معاونت درمان (0)
:: فناوری اطلاعات و HIS (0)
:: خبری آموزش - کارکنان پرستاری (0)
:: خبراورژانسی (298)
:: طرح تحول نظام (2)
:: گروه خبری (3)
:: بنرخبری (2)
:: خبرریاست (1)
:: خبرمدیریت (0)
:: خبررئیس مدیر (0)
:: پرستاری (0)
:: پزشکان (0)
:: روابط عمومی (3)
:: فرم گزارش خطاي درمان (0)