مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)- [اخبار مرکز]
انتصاب انتصاب دکتر جلیل کوهپایه زاده بعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | 
دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر جلیل کوهپایه زاده را بعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب نمود.
متن ابلاغ به شرح زیر است:
  
 
نشانی مطلب در وبگاه مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص):
http://firoozgar.iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.76935.fa
برگشت به اصل مطلب