مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)- [اخبار مرکز]
هم اندیشی نشست وهم اندیشی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعضای هیات علمی مجتمع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲ | 
صبح امروز(97/8/1) در سالن ابن سینای مجتمع، نشست وهم اندیشی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعضای هیات علمی برگزار شد. در این مراسم ابتدا آقای دکتر ناصری پور به پیشرفت های انجام شده در دانشگاه  و هم چنین برنامه ریزی انجام شده در جهت رویکرد به سمت  دانشگاه های هزاره سوم اشاره کردند و افزودند یکی از اقداماتی که در این سالها توانستیم با همه مشکلاتی که داشت اجرا کنیم طرح نظام پرداختها بود که نرم افزار آن با کوشش های فراوان ایجاد وهم اکنون پرداختهای پرسنل براساس آن انجام میگیرد دکتر ناصری پور همچنین افزودن سامانه   MCMC در تمامی اورژانس های بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه راه اندازی شده و همه اورژانسها بطور متمرکز تحت کنترل ومانیتورینگ مرکز قرار خواهد داشت که این امر خود در توزیع بیماران و جلوگیری از سرگردانی آنها کمک کننده خواهد بود در ادامه ریاست دانشگاه ایجاد ساختارهای آموزشی کاملتر،ایجاد شناسنامه تجهیزات پزشکی و بروز رسانی آن  و همچنین راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات را از قدم های مهم انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی ایران  بر شمردند. پس از پایان سخنان ریاست محترم  دانشگاه اعضای محترم هیئت علمی حاضر در جلسه نیز مسائل و پرسش های خود را مطرح و ریاست دانشگاه و هیئت همراه نیز پاسخ های لازم را به حاضرین بیان نمودند.
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.72474.fa
برگشت به اصل مطلب