مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)- [اخبار مرکز]
تودیع ومعارفه برگزاری جلسه تودیع ومعارفه رئیس بخش داخلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳ | 
ظهر امروز97/7/3 مراسم تودیع ومعارفه رئیس قدیم وجدید بخش داخلی در دفتر ریاست مجتمع برگزار شد . این مراسم  با حضور ریاست  و معاونت آموزشی و پژوهشی مجتمع وهم چنین روسای بخش های داخلی و قلب در دفتر ریاست برگزار گردید  در این مراسم  از زحمات استاد ارجمند جناب آقای دکتر سلطانی عرب شاهی تقدیر وتشکر بعمل آمد وهمچنین ابلاغ آقای دکتر سیاوش کورانی فر بعنوان رئیس بخش داخلی از سوی ریاست مجتمع به ایشان ابلاغ گردید.  
نشانی مطلب در وبگاه مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.70748.fa
برگشت به اصل مطلب