مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)- [اخبار مرکز]
بازدید بازدید شبانه وزیر بهداشت از مجتمع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۷ | 
 در یازدهمین شب ماه مبارک رمضان دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت وهیئت همراه از بخشهای مجتمع باز دید بعمل آ وردند در این باز دید که تا ساعات اولیه بامداد امروز ادامه داشت از بخشهای اورژانس ،آنژیو گرافی و جراحی قلب ، اتاق های عمل جنرا ل و چشم دیدن نمودند و در راستای توسعه بخش جراحی قلب صحبت کردند  در ادامه این باز دید دکتر هاشمی ضمن عیادت از بیماران  از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این عزیزان قرار گرفتند و با اهدای شاخه گل از خدمات ارزشمند پزشکان و پرستاران تقدیر نمودند . 
نشانی مطلب در وبگاه مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.65494.fa
برگشت به اصل مطلب