مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- [اخبار مرکز]
برگزاری جلسه برگزاری جلسه ریاست محترم دانشگاه با اعضاء هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 
ظهر امروز 96/10/16 آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران وهیئت همراه جلسه ای با اعضاء هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مجتمع برگزار نمودند .در این  جلسه آقای دکتر ناصری پور پیرامون راه کارهای افزایش درآمد، کاهش کسورات و بروز رسانی مطالبات اعضاء محترم هیئت علمی سخنانی را بیان نمودند سپس حاضرین نکته نظرات خود را بصورت پرسش و پاسخ  با ریاست محترم دانشگاه و همچنین آقای دکتر امیری ریاست محترم مجتمع مطرح نمودند. 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.59884.fa
برگشت به اصل مطلب