مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)- [اخبار مرکز]
انتشار نشریه نماد شماره 6

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | 
انتشار نشریه نماد شماره 6 پاییز 1396
برای مشاهده کلیک نمایید ...
نشانی مطلب در وبگاه مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.59610.fa
برگشت به اصل مطلب