مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)- [اخبار مرکز]
جراحی دومین عمل جراحی برداشت عضو در مجتمع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | 
خانمی 54 ساله با تشخیص خونریزی مغزی در تاریخ96/9/22به بیمارستان قائم کرج منتقل شده وپس از عمل جراحی وتخلیه هماتوم در تاریخ 96/9/25 به بیمارستان فیاض بخش تهران منتقل شد که به دلیل کاهش سطح هوشیاری بیمار (Gcs3) وبا رضایت همراهان بیمار جهت اهدای عضو در تاریخ 96/9/28 به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) منتقل شد وتحت مراقبت های پزشکی وپرستاری در بخش  ICUقرار گرفت وبه دنبال تائید مرگ مغزی توسط تیم پزشکان متخصص وعضو هیئت علمی عمل برداشتن عضو دراتاق عمل انجام گردید. 
نشانی مطلب در وبگاه مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.59496.fa
برگشت به اصل مطلب