مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- [اخبار مرکز]
برگزاری کارگاه برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۶ | 
 
برگزاری کارگاه آموزشیHSI (ارزیابی ایمنی بیمارستان) مورخه 96/8/15 از ساعت 8صبح لغایت 2بعد از ظهر با همکاری کارشناسان دفتر بحران معاونت درمان خانمها دانش کیان ، آجرلو و دبیر کمیته مدیریت خطر و بلایای مجتمع خانم آزاد بیانی برگزار شد.
در این کارگاه اعضای کمیته مدیریت خطر و بلایا ، تیم ارزیابی بیمارستان و جمعی از سر پرستاران حضور داشتند. کارگاه بصورت تئوری و سپس بازدید میدانی از تمامی قسمتها ی بیمارستان انجام گرفت ودر نهایت تیم ارزیابی قسمتهای سازه ای ،غیرسازه ای و عملکردی بیمارستان را ارزیابی کرده و پیشنهادات خود را در جهت بهبود وضع  بیمارستان ارائه نمودند
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.57404.fa
برگشت به اصل مطلب