مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- [اخبار مرکز]
عیادت عیادت شهردار منطقه 2 از بیماران بستری بخش اطفال مجتمع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | 
 به مناسبت روزجهانی کودک شهردار منطقه 2 وهیِئت همراه از بیماران بستری در بخش کودکان عیادت نمودند.
صبح امروز96/7/17 شهردار منطقه 2 و هیئت همراه با همراهی معاونت درمان و مدیریت محترم  مجتمع از بیماران بستری در بخش کودکان دیدار کردند وبا اهدای شاخه گل وهدایا  روز جهانی کودک را به بیماران این بخش وخانواده محترم آنها تبریک گفتند.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.55618.fa
برگشت به اصل مطلب