مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- [اخبار مرکز]
بازدید از اتاق عمل بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از اتاق جنرال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | 
صبح امروز 96/7/16 آقای دکتر توکلی معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از اتاق عمل جنرال مجتمع که مورد بازسازی کامل قرار گرفته است دیدن نمودند.
در این بازدید معاونت درمان مجتمع و رواسای بخش ها ی زنان  ،ارتوپدی وهمچنین اساتید بیهوشی وجراحی ومدیره پرستاری حضور داشتنددر این بازدید از قسمت های مختلف اتاق عمل دیدن بعمل آمد وتوضیحات لازم در مورد مراحل تکمیل آن توسط مجریان این پروژه به حاضرین ارائه گردید. 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.55584.fa
برگشت به اصل مطلب