مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- [اخبار مرکز]
برپایی پایگاه سلامت در مجتمع برپایی پایگاه سلامت در مجتمع

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 
در راستای طرح تحول سلامت وتشکیل پرونده الکترونیک جهت کلیه  افرادتحت پوشش مرکز بهداشت شمالغرب تهران وهمچنین افزایش سطح آگاهی کارکنان شاغل و مراجعین مجتمع آموزشی ،پژوهشی ودرمانی حضرت رسول اکرم (ص) تیم سلامت اعزامی مرکز بهداشت شمالغرب از تاریخ 96/6/6 با هما هنگی واحد مهندسی بهداشت حرفه ای مجتمع در ساعات  کاری شیف صبح جهت ارائه خدمات : سلامت  ارزیابی خطر سنجی سکته های قلبی ومغزی ،مشاوره تغذیه ، مراقبت های اولیه سلامت دهان ودندان ، تشخیص ومراقبت سلامت روانی واجتماعی ،اعتیاد، مراقبت از بیماریهای  واگیر وغیر واگیر ،مراقبت پیش از بارداری وهنگام بارداری وپس از زایمان ومراقب از سلامت میانسالان وسالمندان  بصورت رایگان استقرار یافته اند لازم به ذکر است تیم مذکور در مجتمع شامل پزشک ،مراقب سلامت (کارشناس مامایی) ،کارشناس تغذیه وروان شناس می باشد .


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.54343.fa
برگشت به اصل مطلب