مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- [اخبار مرکز]
برگزاری سمینار برگزاری سمینار جامع کشوری مدیریت مصدومین ترومایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۷ | 

سمینار جامع کشوری مدیریت تروما در تاریخ های  18  الی20 مرداد ماه در سالن همایش های رازی برگزار خواهد شد .

AWT IMAGE
AWT IMAGE
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.53162.fa
برگشت به اصل مطلب