دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 649 | تعداد کل بازدید های مطالب: 116,220 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه تدوین نخستین کنگره سراسری پزشک کوهستان

جلسه تدوین نخستین کنگره سراسری پزشک کوهستان بین بیمارستان رسول اکرم (ص) و فدراسیون کوهنوردی برگزار شد .

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم گزارش خطای پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی واحد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مرکز توسعه پزوهش های بالینی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک ارتوپدی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک بیهوشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک پزشکی قانونی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک پزشکی ورزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک تالاسمی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک تغذیه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک تنظیم خانواده

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک توراکس-سر و گردن

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک جراحی اعصاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک جراحی عروق

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک جراحی عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک خون

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک داخلی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک داخلی اعصاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک دیابت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک روانپزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک روانشناسی و مشاوره

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک روماتولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک ریه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک زنان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک ژنتیک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک شیمی درمانی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک طب کار

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک عفونی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک قلب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک گوارش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک لیزر پوست

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک نفرولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک واکسیناسیون

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک دندانپزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک چاقی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک خواب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک درد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک اکو

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دانسیتومتری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نوارنگاری عصب و عضله

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلونوسکوپی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک آلرژی و نقص ایمنی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

روماتولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پوست و خون

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

غدد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

جراحی عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

گوش و حلق و بینی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

زنان و زایمان

صفحه 2 از 13