دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 682 | تعداد کل بازدید های مطالب: 221,109 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک تالاسمی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک تغذیه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک تنظیم خانواده

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک توراکس-سر و گردن

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک جراحی اعصاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک جراحی عروق

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک جراحی عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک خون

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک داخلی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک داخلی اعصاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک دیابت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک روانپزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک روانشناسی و مشاوره

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک روماتولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک ریه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک زنان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک ژنتیک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک شیمی درمانی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک طب کار

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک عفونی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک قلب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک گوارش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک لیزر پوست

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک نفرولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک واکسیناسیون

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک دندانپزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک چاقی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک خواب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک درد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک اکو

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دانسیتومتری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نوارنگاری عصب و عضله

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلونوسکوپی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک آلرژی و نقص ایمنی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

روماتولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پوست و خون

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

غدد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

جراحی عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

گوش و حلق و بینی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

زنان و زایمان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ارتوپدی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

چشم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نفرولوژی و دیالیز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

جراحی اعصاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

داخلی اعصاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اطفال و کودکان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

روانپزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

گوارش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

عفونی

صفحه 3 از 14