دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلي
  • پرسنل
  • خدمات آنلاین
  • برنامه هفتگي درمانگاه ها
  • شركت در نظر سنجي
  • مراجعین
  • پیوندهاثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم گزارش خطا
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ماگولوموس ژوگولار
کاشت حلزون
بایگانی بخش مشخصات و توانمندی ها پژوهشگران گروه

img_yw_news
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ -

زمینه فعالیتهای پژوهشی محققان گروه

ردیف مشخصات پژوهشگر زمینه فعالیت پژوهشی ۱ محمدتقی جغتایی دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استاد تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۶۹ mt.joghataei@yahoo.com نوروساینس اعتیاد سلول درمانی علوم شناختی ۲ مهدی مهدیزاده دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استاد تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۴۳ mehdizadehm@iums.ac.ir بیولوژی تولید مثل بیماری های نورودژنراتیو اعتیاد طب سنتی ۳ ملیحه نوبخت دکترای تخصصی بافت شناسی رتبه علمی: استاد تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۶۶ nobakht.m@iums.ac.ir بیماری های نورودژنراتیو (آلزایمر) سلول درمانی مهندسی بافت ۴ فرشته مهرآئین دکترای تخصصی بافت شناسی رتبه علمی: استاد تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۷۸۳ mehrain.f@iums.ac.ir بیماری های نورودژنراتیو (پارکینسون) سلول درمانی گیاهان دارویی بیولوژی تولید مثل (کشت گامت نر و مادّه و لقاح) ۵ مینا افتخارزاده دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استادیار eftekhrzadeh.e@iums.ac.ir یماری های نورودژنراتیو (پارکینسون-اوتیسم-آلزایمر) سلول درمانی ۶ حمیدرضا عسگری دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استادیار تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۵۳ asgari.h@iums.ac.ir بیولوژی تولید مثل (تمایز سلولهای بنیادی زایا به گامت نر و ماده) سلول درمانی (تمایز سلولهای بنیادی زایا به نورون) ۷ مهرداد بختیاری دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استادیار تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۷۲ bakhtiari.m@iums.ac.ir بیولوژی تولید مثل (تمایز سلولهای بنیادی زایا به گامت نر و ماده) سلول درمانی (تمایز سلولهای بنیادی زایا به نورون و سلولهای گلیال) ۸ هما رسولی دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی:دانشیار تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۶۵ rasooli.h@iums.ac.ir بیماری های نورودژنراتیو (آلزایمر و شناسایی بیومارکرهای بیماریهای نورودژنراتیو) طبّ سالمندی شناسایی آنتی اکسیدان ها ۹ سید مرتضی کروجی دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: دانشیار تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۳ koruji.m@iums.ac.ir   سلول درمانی و حفظ ناباروری مردان سرطان در بیضه بیولوژی اسپرم باروری و ناباروری مردان  در اعتیاد ۱۰ منصوره سلیمانی دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: دانشیار تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۳۲۰۲ soleimani.m@iums.ac.ir نوروساینس (ایسکمی) مهندسی بافت سلول درمانی ۱۱ فاطمه مرادی دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استادیار تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۷۲ moradi.f@iums.ac.ir یماری های نورودژنراتیو (پارکینسون و شناسایی بیومارکرهای بیماریهای نورودژنراتیو) سلول درمانی (جدا کردن انواع سلولهای بنیادی از نمونه های انسانی و حیوانی و پیوند آنها) تومورهای مغزی ضایعه نخاعی ۱۲ رضا شیرازی دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: دانشیار تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۸۲۱ shirazi.r@iums.ac.ir بیولوژی تولید مثل (تمایز سلولهای بنیادی زایا به سلولهای زایا-بیولوژی اسپرم) ۱۳ روناک شعبانی دکتری تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استادیار تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۳۸ shabani.r@iums.ac.ir سزطانهای دستگاه تناسلی ویتیلیگو سلول درمانی نانوذرات (جهت تشخیص و درمان) ۱۴ رضا احدی دکتری تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استادیار تلفن تماس:۰۲۱۸۶۷۰۴۶۱۲ rezaahadi۱۳۵۳@gmail.com اعتیاد شناسایی بیومارکرهای سیستم عصبی ۱۵ زهرا زندیه دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل رتبه علمی: استادیار تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸ zandie.dvm@gmail.com بیولوژی تولید مثل (باروری تخمک و اسپرم- لانه گزینی جنین) سلول درمانی ۱۶ فاطمه سادات امجدی دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل رتبه علمی: استادیار تلفن تماس:۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸ amjadi.bh@gmail.com بیولوژی تولید مثل (باروری تخمک و اسپرم- لانه گزینی جنین) سلول درمانی