دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلي
  • پرسنل
  • خدمات آنلاین
  • برنامه هفتگي درمانگاه ها
  • شركت در نظر سنجي
  • مراجعین
  • پیوندهاثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم گزارش خطا
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ماگولوموس ژوگولار
کاشت حلزون
بایگانی بخش برنامه درسی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ -

ارشدآناتومی

معاونت آموزشی  تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی گروه آموزشی علوم تشریحی   لیست واحدهای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان رشته آناتومی مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول / دوم ۹۷-۹۶ (ترم اول)   ردیف نام درس تعداد واحد نام استاد یا اساتید نام استاد مسئول درس ایام  هفته ساعت نظری عملی کل ۱   بیولوژی سلولی ۱ - ۱ گروه ژنتیک دکتر تیموریان گروه ژنتیک دکتر تیموریان ۲   جنین شناسی عمومی ۱ - ۱ دکتر بختیاری-دکتر کروجی دکتر بختیاری ۳   سیستم های اطلاع رسانی پزشکی ۵/. ۵/. ۱ اساتید گروه مربوطه ۴ امار وروش تحقیق ۱ - ۱ اساتید گروه آمار ۵ بافت شناسی عمومی ۱ ۵/. ۱/۵ دکتر مهرآیین –دکتر نوبخت –دکتر شیرازی دکتر مهر آیین ۶ کار با حیوانات آزمایشگاهی - ۱ ۱ دکتر نصیری نژاد دکتر نصیری نژاد ۷ علوم تشریح اندامها ۱/۵ ۵/. ۲ دکتر مرادی- دکتر جامعی دکتر مرادی جمع کل ۸/۵   معاونت آموزشی  تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی گروه آموزشی آناتومی لیست واحدهای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان رشته آناتومی مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول / دوم ۹۶-۹۵ (ترم سوم)   ردیف نام درس تعداد واحد نام استاد یا اساتید نام استاد مسئول درس ایام  هفته ساعت نظری عملی کل ۱     علوم تشربح سر و گردن ۲/۵ ۰/۵ ۳/۵ دکتر رسولی-دکتر افتخارزاده واساتید بافت دکتر رسولی ۲       علوم تشریح اعصاب ۲ ۰/۵ ۲/۵ دکتر جغتایی-دکتر افتخارزاده واساتید بافت دکتر جغتایی ۳   روش تدریس ۱ ۱ گروه مربوطه ۴ تکنیک های ماکرو ومیکروآناتومی ۰/۵ ۱/۵ ۲ اساتید گروه دکتر شیرازی ۵ حفاظت زیستی ۱ ۱ گروه ایمونولوژی جمع کل ۱۰  

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ -

دکتری بیولوژی تولید مثل

لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی:۹۷-۹۶      دانشجویان رشته‌: Ph.D بیولوژی تولید مثل ورودی: ۹۷-۹۶        ترم: اول   شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس نظری عملی کل ۰۳ آناتومی لگن و پرینه ۱ ۰/۵ ۱/۵ دکتر عسگری ۰۹ تکنیک های لقاح خارج رحمی در حیوانات آزمایشگاهی ۰/۵ ۰/۵ ۱ دکتر کروجی(مسئول درس) - دکتر بختیاری ۱۲ پاتولوژی، بافت شناسی و تکوین دستگاه تولید مثل ۱ ۱ ۲ دکتر نوبخت (مسئول درس) -دکتر شیرازی- گروه پاتولوژی ۱۴ ایمنی شناسی دستگاه تولید مثل ۱/۵ ۰/۵ ۲ دکتر دلبندی(مسئول درس) - دکتر افلاطونیان ۲۰ غدد تولید مثل ۲ - ۲ دکتر ابوطالب (مسئول درس) و گروه زنان( خانم دکتر اشرفی) ۲۳ کارورزی - ۳ ۳ بخش زنان(خانم دکتر اشرفی(مسئول درس) - دکتر اکبری) جمع واحدها ۶ ۵.۵ ۱۱/۵     لیست واحد‌های نیمسال:اول      سال تحصیلی:۹۷-۹۶ دانشجویان رشته‌: Ph.D بیولوژی تولید مثل ورودی: بهمن ۹۴       ترم: سوم   شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس نظری عملی کل امتحان جامع     لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: ۹۷-۹۶ دانشجویان رشته‌: Ph.D بیولوژی تولیدمثل ورودی: بهمن ۹۳       ترم: پنجم ردیف نام درس تعداد واحد نام استاد یا اساتید نام استاد مسئول درس ایام  هفته ساعت نظری عملی کل پایان نامه - ۲۰ ۲۰                   جمع کل ۲۰     لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: ۹۷-۹۶ دانشجویان رشته‌: Ph.D بیولوژی تولیدمثل ورودی: بهمن ۹۲        ترم: هفتم ردیف نام درس تعداد واحد نام استاد یا اساتید نام استاد مسئول درس ایام  هفته ساعت نظری عملی کل پایان نامه - ۲۰ ۲۰                   جمع کل ۲۰      

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ -

دکتری علوم تشریح

لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: 97-96     دانشجویان رشته‌: Ph.D آناتومی دوره: چهاردهم (14)            ورودی: 97-96        ترم: اول   شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس نظری عملی کل 30 پزشکی قانونی 1 - 1 دکتر کامران آقاخانی 09 بیولوژی سلولی - مولکولی 2 - 2 دکتر  شهرام تیموریان 17 آناتومی رادیولوژی 2 - 2 اساتید گروه علوم تشریحی / گروه رادیولوژی 010 بافت شناسی پیشرفته 1 1/5 0/5 2 اساتید گروه علوم تشریحی(دکتر نوبخت، دکتر مهرآیین و دکتر مرادی) 012 جنین شناسی و بیولوژی تکوینی 2 1 3 اساتید گروه علوم تشریحی(دکتر بختیاری، دکتر رسولی، دکتر شیرازی) جمع واحدها 8/5 1/5 10   لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: 97-96     دانشجویان رشته‌: Ph.D آناتومی دوره: سیزدهم (13) ورودی: 95-94        ترم: سوم   شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس نظری عملی کل 010 بافت شناسی پیشرفته 1 1/5 0/5 2 اساتید گروه علوم تشریحی(دکتر مهرآیین و دکتر مرادی)   لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: 97-96     دانشجویان رشته‌: Ph.D آناتومی دوره: دوازدهم (12) ورودی: 94-93        ترم: پنجم   شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس نظری عملی کل 24 پایان نامه 20     لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: 97-96     دانشجویان رشته‌: Ph.D آناتومی دوره: یازدهم (11)     ورودی: 93-92        ترم: هفتم   شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس نظری عملی کل 24 پایان نامه 20     لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: 97-96     دانشجویان رشته‌: Ph.D آناتومی دوره: دهم (10)         ورودی: 92-91         ترم: نهم   شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس نظری عملی کل 24 پایان نامه 20