دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلي
  • پرسنل
  • خدمات آنلاین
  • برنامه هفتگي درمانگاه ها
  • شركت در نظر سنجي (ازمايشي)
  • مراجعین
  • پیوندهاثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم گزارش خطا
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ماگولوموس ژوگولار
کاشت حلزون
بایگانی بخش ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ارشد

نام نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما سال تحصیلی نیره ساجدی مطالعه اثر رتینوئیک اسید بر تمایز سلولهای بنیادی فولیکول موی موش صحرایی به سلول های بیان کننده سیناپتوفیزن در شرایط آزماسشگاهی دکتر ملیحه نوبخت- دکتر سید محمد حسین نوری موگهی 93 سارا ریگی بررسی اثر امواج الکترومغناطیس کم فرکانس با شدت پائین و CoQ10 بر هیپوکامپ موش نر Balb/c بدنبال آسیب ناشی از تری متیلن کلراید دکتر منصوره سلیمانی- دکتر مهدی مهدیزاده 92 فاطمه بیگی بروجنی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مایع آمنیوتیک انسان به سلول های شبه الیگودندروسیتی دکتر محمود ایوبیان- دکتر مهرداد بختیاری 92 سجاد حسن زاده مطالعه اثر کوآنزیم Q10 بر ضایعه نخاعی در موشهای صحرایی مدل منوپوز دکترسید بهنام الدین جامعی-دکتر منصوره سلیمانی 91 الهه نادر علی بررسی نقش عصاره گیاه رزماری بر علیه اثر تخریب نورونی اسید کائینیک در ناحیه هیپوکامپ موش صحرایی نر(مطالعات رفتاری و هیستو شیمی) دکتر هما رسولی 91 اسرین باباحاجیان بررسی اثر نوروپروتکتیو HCG و Trolox بر نورون های ناحیه هیپوکامپ به دنیال ایسکمی – ریپرفیوژن در موش سوری نر دکتر منصوره سلیمانی 91 احد فردوسی خسروشاهی بررسی تاثیر ملاتونین اگزوژنوس بر اسپرماتوژنزو قدرت باروری آن در مدل تجربی الیگواسپرمی موش های صحرایی نر پینئالکتومی شده دکتر مهرداد بختیاری- دکتر جعفر سلیمانی راد 90 فاطمه مغنی قرنی بررسی تاثیر فاکتور رشد نوروتروفین 3 و نانواسکافولد زیست تخریب پذیر  PLA بر تمایز سلولهای بنیادی فولیکول موی موش صحرایی به سلولهای عصبی در محیط کشت دکتر ملیحه نوبخت 90 حسن علی پناه زاده بررسی اثرات TFG-alpha بر هایپوکامپ و ناحیه ساب ونتیکولار موش صحرایی به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن دکتر مهدی مهدیزاده 90 ندا اصلاحی تکثیر سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی حاصل از بافت بیضه منجمد-ذوب شده موش نابالغ بر روی نانوفایبر در محیط آزمایشگاه دکتر سیدمرتضی کروجی 90 سید حامد هاشمی نسل تست پاندولی غیرفعال(به منظور مدل سازی حرکت مفضل زانو) همراه با فیزیوتراپیمختصر با اعمال گرما در جمعیت مبتلا به ضایعات نخاعی در ایران(تهران) دکتر محمدتقی جغتایی-دکتر محمود ایوبیان 88-89 نسیم گودرزی مطالعه هیستوفیزیولوژیک ترمیم عصب سیاتیک بعد از پیوند سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف انسان در مدل تجربی قطع عصب سیاتیک در موش نر صحرایی دکتر مهرداد بختیاری 89 شایسته مهدی نژادیانی مطالعه اثر هورمون های استروئیدی تخمدان بر روند نوروژنزیس هیپوکامپ در موش صحرایی ماده مبتلا به دیابت ملیتوس نوع । دکتر سید بهنام الدین جامعی 89 رضا طالبی مطالعه اثر نوروپروتکتیو ملاتونین اگزوژن بر نورونهای دوپامینرژیک جسم سیاه در موش صحرائی مدل منوپوز دکتر فرشته مهرآیین 89 سید حامد هاشمی نسل تست پاندولی غیر فعال(به منظور مدل سازی حرکت مفصل زانو) همراه با فیزیوتراپی مختصر با اعمال گرما در جمعیت مبتلا به ضایعات نخاعی در ایران (تهران) دکترمحمدتقی جغتایی- دکتر محمود ایوبیان 88-89 محمد عبدالرحمانی تاثیر محرومیت کامل از نور بر هسته زانویی خارجی و قشر آهیانه ای خلفی در نوزاد رت دکتر بهنام الدین جامعی 86-87 محسن مرزبان بررسی تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان و سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف و سلولهای بنیادی خون ساز متحرکسازی شده با داروی G-CSF بر علائم حسی و حرکتی در موش صحرایی بعد از ترومای مغزی دکتر مهرداد بختیاری 86-87 ابولفضل اعظمی طامه پلاستیشن مقاطع مغزی رنگ آمیزی شده به روش اصلاحی مولیگان و تاثیر آبگیری با استن 80-100% در دمای اتاق بر نمونه دکتر محمد تقی جغتایی 83 سارا آسال گو بررسی اثر نوروتروفیک Silibinin بر تمایز سلولهای بنیادی فولیکول مو به نورون دکتر ملیحه نوبخت 87-88 عبدا... امینی بررسی اثرات کادمیوم بر ساختار و فراساختار سلولهای پورکنز قشر مخچه در نوزاد چهار روزه موش صحرایی دکتر ابوالفضل فقیهی 83 طیبه رستگار بررسی اثرات تراتوژنیک کلرید جیوه بر رشد و نمو لوله عصبی جنین موش صحرایی(Rat) با تاکید بر ناحیه مغز قدامی (پروزنسفالون) دکتر مهدی مهدیزاده 80 ثریا پروری بررسی اثرات تراتوژنیک کلرید مس ॥ بر رشد و نمو لوله عصبی جنین موش نژادBalb/c با تاکید بر نخاع گردنی دکتر کاظم پریور 80 آتوسا زیرک بررسی اثرات تراتوژن رتینونیک اسید بر تکامل سگمانهای لومبوساکرال لوله عصبی موش دکتر ملیحه نوبخت 79 فروغ الدین مولایی گیگلو بررسی تاثیر کلرید کادمیوم بر روی تغییرات مورفومتریک کلیه، گلومرول های کلیوی و تغییرات ماکروسکوپیک جنین 21 روزه و نوزاد سه روزه موش صحرایی دکتر کاظم پریور- دکتر ملیحه نوبخت 79 مریم فتاحی بررسی اثرات تراتوژن عصاره گیاه گلرنگ بر روی تکامل سیستم عصبی مرکزی موش سوری دکتر ملیحه نوبخت 77 ناصر طاهبار پیوند استخوان دکتر محمد صادق رجحان 68-69