دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پرسنل،پزشکان،دانشجویان
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • مراجعین


معرفیثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم ها
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهتاریخچه مجتمع


رئیس
مدیریت
دفتر پرستاری


بخش ریه
بخش روانپزشکی
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژی
بخش جراحی مغز واعصاب
بخش داخلی اعصاب
بخش نفرولوژی

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه کلینیک هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

بایگانی بخش فرم های آموزشی گروه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم های آموزشی گروه

دریافت فایل فرمت_فرصت_اضافی.docx   [حجم: 12 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/24] دریافت فایل برگه_فعالیت_دانشجویان_Ph.D.docx   [حجم: 14 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6] دریافت فایل پروپوزال.doc   [حجم: 478 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6] دریافت فایل چک_لیست_ارزیابی.doc   [حجم: 251 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6] دریافت فایل راهنمای_نگارش_و_تهیه_پایان_نامه.docx   [حجم: 136 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6] دریافت فایل رضایت_نامه_اخلاقی.doc   [حجم: 56 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6] دریافت فایل ضوابط_استاد_راهنما.docx   [حجم: 16 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6] دریافت فایل فرم_داوری_پروپوزال_99372.docx   [حجم: 21 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6] دریافت فایل قرارداد_با_استاد_راهنمای_تحصیلی.doc   [حجم: 82 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6] دریافت فایل قرارداد_پایان_نامه_ای(متمم).doc   [حجم: 91 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6] دریافت فایل پرداخت_قسط_اول_طرح.doc   [حجم: 34 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6] دریافت فایل پرسشنامه_اخذ_محافظت_زیستی.pdf   [حجم: 151 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/19]