دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پرسنل،پزشکان،دانشجویان
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • مراجعین


معرفیثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم ها
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهتاریخچه مجتمع


رئیس
مدیریت
دفتر پرستاری


بخش ریه
بخش روانپزشکی
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژی
بخش جراحی مغز واعصاب
بخش داخلی اعصاب
بخش نفرولوژی

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه کلینیک هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

بایگانی بخش Ph.D بیولوژی تولید مثل

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Ph.D بیولوژی تولید مثل

ردیف نام و نام خانوادگی دوره وضعت تحصیل ۱ بیتا  سیفی دوره اول(بهمن ۱۳۸۷) فارغ التحصیل ۲ عبدالوهاب  تقوی دوره اول(بهمن ۱۳۸۷) فارغ التحصیل ۳ طیبه  آرتیمانی دوره دوم (بهمن ۱۳۸۸) فارغ التحصیل ۴ زهرا  زندیه دوره دوم (بهمن ۱۳۸۸) فارغ التحصیل ۵ سعید  عزیزالهی دوره دوم (بهمن ۱۳۸۸) فارغ التحصیل ۶ فاطمه سادات امجدی دوره سوم(بهمن ۱۳۸۹) فارغ التحصیل ۷ فاطمه  نیک مرد دوره سوم(بهمن ۱۳۸۹) فارغ التحصیل ۸ الها م حسینی ده برآفتاب دوره سوم(بهمن ۱۳۸۹) فارغ التحصیل ۹ میثم  گنجی بخش دوره چهارم(بهمن ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۱۰ الهام  موحد دوره چهارم(بهمن ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۱۱ صدیقه  نعمت الهی دوره چهارم(بهمن ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۱۲ ندا دائی فرشباف دوره چهارم(بهمن ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۱۳ زهره  مهدی نیا دوره چهارم(بهمن ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۱۴ زهرا  صفائی دوره پنجم(بهمن ۱۳۹۳) در حال تحصیل ۱۵ آذر  شمس دوره پنجم(بهمن ۱۳۹۳) در حال تحصیل ۱۶ فاطمه  محمدی دوره پنجم(بهمن ۱۳۹۳) در حال تحصیل ۱۷ مریم  حقیقی دوره پنجم(بهمن ۱۳۹۳) در حال تحصیل ۱۸ اعظم  گواهی دوره ششم(بهمن ۱۳۹۴) در حال تحصیل ۱۹ صادق امیری دوره ششم(بهمن ۱۳۹۴) در حال تحصیل ۲۰ حسین  نیک نیاز دوره ششم(بهمن ۱۳۹۴) در حال تحصیل ۲۱ فاطمه  عسگری دوره ششم(بهمن ۱۳۹۴) در حال تحصیل ۲۲ فاطمه تنهای  کلاته  سبز دوره هفتم(مهر ۱۳۹۶) در حال تحصیل ۲۳ حدیث قلی  پور دوره هفتم(مهر ۱۳۹۶) در حال تحصیل ۲۴ زهرا بشیری  نهنجی دوره هفتم(مهر ۱۳۹۶) در حال تحصیل ۲۵ آناهیتا مهدی  زاده دوره هفتم(مهر ۱۳۹۶) در حال تحصیل 26 مریم مومنی دوره هشتم(مهر ۱۳۹7) در حال تحصیل 27 سمانه آقاجان پور دوره هشتم(مهر ۱۳۹7) در حال تحصیل