دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلي
  • پرسنل
  • خدمات آنلاین
  • برنامه هفتگي درمانگاه ها
  • شركت در نظر سنجي (ازمايشي)
  • مراجعین
  • پیوندهاثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم گزارش خطا
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ماگولوموس ژوگولار
کاشت حلزون
بایگانی بخش Ph.D علوم تشریح

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Ph.D علوم تشریح

ردیف نام و نام خانوادگی دوره  وضعیت تحصیل ۱ محمدعلی اطلسی دوره اول (ورودی ۱۳۷۸) فارغ التحصیل ۲ غلامحسین فرجاد دوره اول (ورودی ۱۳۷۸) فارغ التحصیل ۳ امرا... روزبهی دوره اول (ورودی ۱۳۷۸) فارغ التحصیل ۴ همارسولی دوره دوم( ورودی ۱۳۸۰) فارغ التحصیل ۵ منصوره سلیمانی دوره دوم( ورودی ۱۳۸۰) فارغ التحصیل ۶ منوچهر صفری دوره دوم( ورودی ۱۳۸۰) فارغ التحصیل ۷ علی یوسفی اودرجی دوره سوم(ورودی ۱۳۸۲) فارغ التحصیل ۸  فرشته مطفریان دوره سوم(ورودی ۱۳۸۲) فارغ التحصیل ۹  حمدا... دل آویز دوره سوم(ورودی ۱۳۸۲) فارغ التحصیل ۱۰  باقر پورحیدر دوره چهارم( ورودی ۱۳۸۳) فارغ التحصیل ۱۱ نوروز نجف زاده دوره چهارم( ورودی ۱۳۸۳) فارغ التحصیل ۱۲ منیره عزیزی دوره پنجم (ورودی ۱۳۸۵) فارغ التحصیل ۱۳ سارا سلیمانی اصل دوره پنجم (ورودی ۱۳۸۵) فارغ التحصیل ۱۴ سام زربخش دوره پنجم (ورودی ۱۳۸۵) فارغ التحصیل ۱۵ بنفشه اسماعیل زاده دوره پنجم (ورودی ۱۳۸۵) فارغ التحصیل ۱۶ فاطمه مرادی دوره ششم( ورودی ۱۳۸۶) فارغ التحصیل ۱۷ مینا افتخارزاده  دوره ششم( ورودی ۱۳۸۶) فارغ التحصیل ۱۸  فریدون نگهدار  دوره ششم( ورودی ۱۳۸۶) فارغ التحصیل ۱۹  لیلا بیگم حجازیان  دوره ششم( ورودی ۱۳۸۶) فارغ التحصیل ۲۰ ادیب زنده دل دوره ششم( ورودی ۱۳۸۶) فارغ التحصیل ۲۱ لعیا قهاری دوره هفتم( ورودی ۱۳۸۸) فارغ التحصیل ۲۲ شیما آب آب زاده دوره هفتم( ورودی ۱۳۸۸) فارغ التحصیل ۲۳ ابوالحسن سخایی دوره هفتم( ورودی ۱۳۸۸) فارغ التحصیل ۲۴ مریم سربیشگی دوره هفتم( ورودی ۱۳۸۸) فارغ التحصیل ۲۵ مریم سلیمانی دوره هفتم( ورودی ۱۳۸۸) فارغ التحصیل ۲۶ فریبا ظفری دوره هشتم( ورودی ۱۳۸۹) فارغ التحصیل ۲۷ اباذر یاری دوره هشتم( ورودی ۱۳۸۹) فارغ التحصیل ۲۸ شهرام محمدپور دوره هشتم( ورودی ۱۳۸۹) فارغ التحصیل ۲۹ زلیخا گلی پور دوره هشتم( ورودی ۱۳۸۹)   فارغ التحصیل ۳۰ رفیعه علیزاده دوره هشتم( ورودی ۱۳۸۹) فارغ التحصیل ۳۱ آرش سروآزاد دوره هشتم( ورودی ۱۳۸۹) فارغ التحصیل ۳۲ فاطمه حیدری دوره نهم(ورودی ۱۳۸۹) فارغ التحصیل ۳۳ روناک شعبانی دوره نهم(ورودی ۱۳۸۹) فارغ التحصیل ۳۴ سجاد حسن زاده دوره دهم(ورودی ۱۳۹۱) فارغ التحصیل ۳۵ ندا اصلاحی دوره دهم(ورودی ۱۳۹۱) فارغ التحصیل ۳۶ زهره نظم آرا دوره دهم(ورودی ۱۳۹۱) فارغ التحصیل ۳۷ زینب نامجو دوره دهم(ورودی ۱۳۹۱) فارغ التحصیل ۳۸ یوسف عباسی دوره یازدهم(ورودی ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۳۹ نسیم گودرزی دوره یازدهم(ورودی ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۴۰ فوزیه خانی همت آبادی دوره یازدهم(ورودی ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۴۱ جواد مهاجر دوره یازدهم(ورودی ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۴۲ علی حسینی دوره یازدهم(ورودی ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۴۳ سید امیر حسینی دوره یازدهم(ورودی ۱۳۹۲) فارغ التحصیل ۴۴ آذر باباخانی دوره یازدهم(ورودی ۱۳۹۲) در حال تحصیل ۴۵ میترا برزرودی پور دوره دوازدهم(ورودی ۱۳۹۳) در حال تحصیل ۴۶ مرضیه زیلوچی دوره دوازدهم(ورودی ۱۳۹۳) در حال تحصیل ۴۷ پریسا رامهرمزی دوره دوازدهم(ورودی ۱۳۹۳) در حال تحصیل ۴۸ شیرین براتی دوره دوازدهم(ورودی ۱۳۹۳) در حال تحصیل ۴۹ احسان گلچینی دوره سیزدهم(ورودی۱۳۹۴) در حال تحصیل ۵۰ مهسا پورحمزه دوره سیزدهم(ورودی۱۳۹۴) در حال تحصیل ۵۱ مریم راحتی دوره سیزدهم(ورودی۱۳۹۴) انصراف از  تحصیل ۵۲ جمال مجید پور دوره سیزدهم(ورودی۱۳۹۴) در حال تحصیل ۵۳ مائده انتظاری دوره سیزدهم(ورودی۱۳۹۴) در حال تحصیل ۵۴ زینب وحیدی  نیا دوره چهاردهم(ورودی۱۳۹۶) در حال تحصیل ۵۵ انعام  الحق چرخت  گرگیچ دوره چهاردهم (ورودی۱۳۹۶) در حال تحصیل ۵۶ مهسا نظری دوره چهاردهم (ورودی۱۳۹۶) در حال تحصیل ۵۷ مریم اخوان  توکلی  ماتک دوره چهاردهم (ورودی۱۳۹۶) در حال تحصیل ۵۸ زینب قربانی  شمشادسرا دوره چهاردهم (ورودی۱۳۹۶) در حال تحصیل ۵۹ هومان پارسایی دوره چهاردهم (ورودی۱۳۹۶) در حال تحصیل ۶۰ مهرداد قربانلو دوره پانزدهم (ورودی ۱۳۹۷) در حال تحصیل ۶۱ سیدحمیدرضا رستگار مقدم حجاز دوره پانزدهم (ورودی ۱۳۹۷) در حال تحصیل ۶۲ معصومه بهروزی دوره پانزدهم (ورودی ۱۳۹۷) در حال تحصیل