دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلي
  • پرسنل
  • خدمات آنلاین
  • برنامه هفتگي درمانگاه ها
  • شركت در نظر سنجي (ازمايشي)
  • مراجعین
  • پیوندهاثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم گزارش خطا
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ماگولوموس ژوگولار
کاشت حلزون
بایگانی بخش کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارشناسی ارشد

ردیف دوره نام و نام خانوادگی وضعیت تحصیل ۱ دوره اول (ورودی۱۳۷۴) فاطمه کرمانیان فارغ التحصیل ۲ دوره اول (ورودی۱۳۷۴) مریم فتاحی فارغ التحصیل ۳ دوره اول (ورودی۱۳۷۴) جواد رئوف فارغ التحصیل ۴ دوره دوم( ورودی ۱۳۷۵) آتوسا زیرک فارغ التحصیل ۵ دوره دوم( ورودی ۱۳۷۵) ذبیح ا... عربی فارغ التحصیل ۶ دوره دوم( ورودی ۱۳۷۵) فروغ الدین مولایی گلیگلو فارغ التحصیل ۷ دوره سوم(ورودی ۱۳۷۶) طیبه رستگار فارغ التحصیل ۸ دوره سوم(ورودی ۱۳۷۶) ثریا پروری فارغ التحصیل ۹ دوره سوم(ورودی ۱۳۷۶) آمنه محمدی روشنده فارغ التحصیل ۱۰ دوره چهارم( ورودی ۱۳۷۸) معصومه ثقه الاسلام فارغ التحصیل ۱۱ دوره چهارم( ورودی ۱۳۷۸) فاطمه شهنام فارغ التحصیل ۱۲ دوره چهارم( ورودی ۱۳۷۸) لیلا هاشمی فارغ التحصیل ۱۳ دوره پنجم (ورودی ۱۳۸۰) رویا آریان پور فارغ التحصیل ۱۴ دوره پنجم (ورودی ۱۳۸۰) بتول عبادی فارغ التحصیل ۱۵ دوره پنجم (ورودی ۱۳۸۰) عبدا... امینی فارغ التحصیل ۱۶ دوره پنجم (ورودی ۱۳۸۰) حسین کلارستانی فارغ التحصیل ۱۷ دوره ششم( ورودی ۱۳۸۱) ابوالفضل اعظمی فارغ التحصیل ۱۸ دوره ششم( ورودی ۱۳۸۱) علی عبدالهی فارغ التحصیل ۱۹ دوره ششم( ورودی ۱۳۸۱) نوروز نجف زاده فارغ التحصیل ۲۰ دوره هفتم( ورودی ۱۳۸۳) شهرام دارابی فارغ التحصیل ۲۱ دوره هفتم( ورودی ۱۳۸۳) محسن مرزبان فارغ التحصیل ۲۲ دوره هفتم( ورودی ۱۳۸۳) محمد عبدالرحمانی فارغ التحصیل ۲۳ دوره هشتم( ورودی ۱۳۸۵) اکرم نژادی فارغ التحصیل ۲۴ دوره هشتم( ورودی ۱۳۸۵) رضا احدی فارغ التحصیل ۲۵ دوره هشتم( ورودی ۱۳۸۵) سارا آسال گو فارغ التحصیل ۲۶ دوره نهم(ورودی ۱۳۸۶) حمید ابوطالب کدخدائیان فارغ التحصیل ۲۷ دوره نهم(ورودی ۱۳۸۶) شایسته مهدی نژادیانی فارغ التحصیل ۲۸ دوره نهم(ورودی ۱۳۸۶) رضا طالبی قراگوزایل فارغ التحصیل ۲۹ دوره نهم(ورودی ۱۳۸۶) نسیم گودرزی فارغ التحصیل ۳۰ دوره نهم(ورودی ۱۳۸۶) ناهید آزاد فارغ التحصیل ۳۱ دوره دهم(ورودی ۱۳۸۷) ساره کظمی راد فارغ التحصیل ۳۲ دوره دهم(ورودی ۱۳۸۷) حسن علی پناه زاده فارغ التحصیل ۳۳ دوره دهم(ورودی ۱۳۸۷) امیر پویان فارغ التحصیل ۳۴ دوره دهم(ورودی ۱۳۸۷) احد فردوسی خسروشاهی فارغ التحصیل ۳۵ دوره یازدهم( ورودی ۱۳۸۸) ندا اصلاحی فارغ التحصیل ۳۶ دوره یازدهم( ورودی ۱۳۸۸) محمد زمانی فارغ التحصیل ۳۷ دوره یازدهم( ورودی ۱۳۸۸) فاطمه مغنی قرقی فارغ التحصیل ۳۸ دوره یازدهم( ورودی ۱۳۸۸) نازنین صحرایی فارغ التحصیل ۳۹ دوره دوازدهم( ورودی ۱۳۸۹) الهه نادرعلی فارغ التحصیل ۴۰ دوره دوازدهم( ورودی ۱۳۸۹) اسرین باباحاجیان فارغ التحصیل ۴۱ دوره دوازدهم( ورودی ۱۳۸۹) سارا ریگی فارغ التحصیل ۴۲ دوره دوازدهم( ورودی ۱۳۸۹) سجاد حسن زاده فارغ التحصیل ۴۳ دوره دوازدهم( ورودی ۱۳۸۹) فاطمه بیگی بروجنی فارغ التحصیل ۴۴ دوره سیزدهم( ورودی ۱۳۹۰) نیره ساجدی فارغ التحصیل ۴۵ دوره چهاردهم(ورودی ۱۳۹۲) علی ملکی جمشید فارغ التحصیل ۴۶ دوره چهاردهم(ورودی ۱۳۹۲) مهسا جنگی قره اونه فارغ التحصیل ۴۷ دوره چهاردهم(ورودی ۱۳۹۲) مریم زمانی بهرامی فارغ التحصیل ۴۸ دوره چهاردهم(ورودی ۱۳۹۲) معصومه صبائی حسن کیاده فارغ التحصیل ۴۹ دوره چهاردهم(ورودی ۱۳۹۲) سمیرا رضایی مجاز فارغ التحصیل ۵۰ دوره چهاردهم(ورودی ۱۳۹۲) زهرا محمودیان فارغ التحصیل ۵۱ دوره چهاردهم(ورودی ۱۳۹۲) پرستو زرین فارغ التحصیل ۵۲ دوره پانزدهم(ورودی ۱۳۹۳) میلاد کاظمی ها فارغ التحصیل ۵۳ دوره پانزدهم(ورودی ۱۳۹۳) محمدرضا کوچکیان فارغ التحصیل ۵۴ دوره پانزدهم(ورودی ۱۳۹۳) سحر اقبالی فارغ التحصیل ۵۵ دوره پانزدهم(ورودی ۱۳۹۳) فرناز رمضانپور فارغ التحصیل ۵۶ دوره پانزدهم(ورودی ۱۳۹۳) فرشید قیامی خور فارغ التحصیل ۵۷ دوره پانزدهم(ورودی ۱۳۹۳) ساجد خالدی فارغ التحصیل ۵۸ دوره پانزدهم(ورودی ۱۳۹۳) سمانه سیاوشی فارغ التحصیل ۵۹ دوره پانزدهم(ورودی ۱۳۹۳) مریم سادات میرزایی انصراف از تحصیل ۶۰ دوره پانزدهم(ورودی ۱۳۹۳) شهرزاد ژائین تن فارغ التحصیل ۶۱ دوره شانزدهم(ورودی ۱۳۹۴) صفورا ایزانلو فارغ التحصیل ۶۲ دوره شانزدهم(ورودی ۱۳۹۴) شهرزاد سید صالحی فارغ التحصیل ۶۳ دوره شانزدهم(ورودی ۱۳۹۴) حمیده بخشی نژاد در حال تحصیل ۶۴ دوره شانزدهم(ورودی ۱۳۹۴) سارا سیمرغ فارغ التحصیل ۶۵ دوره شانزدهم(ورودی ۱۳۹۴) مریم دشمن زیاری فارغ التحصیل ۶۶ دوره شانزدهم(ورودی ۱۳۹۴) فرزانه الیفی فارغ التحصیل ۶۷ دوره هفدهم(ورودی ۱۳۹۵) فریده غلام نژاد در حال تحصیل ۶۸ دوره هفدهم(ورودی ۱۳۹۵) الهام صید خانی در حال تحصیل ۶۹ دوره هفدهم(ورودی ۱۳۹۵) رقیه مظفری در حال تحصیل ۷۰