دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پرسنل،پزشکان،دانشجویان
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • مراجعین


معرفیثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم ها
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهتاریخچه مجتمع


رئیس
مدیریت
دفتر پرستاری


بخش ریه
بخش روانپزشکی
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژی
بخش جراحی مغز واعصاب
بخش داخلی اعصاب
بخش نفرولوژی

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه کلینیک هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

بایگانی بخش آناتومی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتری

نام نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما سال تحصیلی روناک شعبانی بررسی حذف سلولهای سرطانی  EL-4   از سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی با نانوذره PLGA حامل داروی Cisplatin  در محیط آزمایشگاه دکتر مرتضی کروجی- دکتر فرید ابوالحسن 93-94 شیما آب آب زاده بررسی اثر Rosemary extract و Aerobic exercise بر روی حافظه و روند اکسیداتیو استرس در هیپوکامپ موش صحرایی نر در مدل Aging دکتر هما رسولی جزی 93-94 فریبا ظفری بررسی تاثیر سلولهای بنیادی خونساز CD93 بر روی اسکافلد نانوفایبرPLC-Gelatin در ترمیم زخم در مدل دیابتی STZ موش نر بالغ دکتر مهرداد بختیاری- دکتر شهرام تیموریان 93-94 زلیخا گلی پور چوشلی لانه گزینی سلول های بنیادی بسیار کوچک شبه رویانی مغزاستخوان VSELSc همراه با اثر SDF-1 بر بهبود عملکرد حرکتی مدل ضایعه نخاعی موش صحرایی دکتر فرشته مهرآیین- دکتر محمدتقی جغتای 93-94 محمدحسین سخایی بررسی اثرات همزمان امواج الکترومغناطیسی کم فرکانس COQ10 بر روند نوروژنز در مدل تجربی تخریب هیپوکامپ در موش بالغ نر نژاد Balb/c دکتر مهدی مهدیزاده 94 رفیعه علیزاده جداسازی و کشت سلولهای بنیادی عصبی بولب بویای انسان و تمایز آن ها به نورون دوپامینرژیک دکتر محمود رضا حاجی قاسم- دکتر غلامرضا حسن زاده 94 محمد حسین سخایی بررسی اثرات همزمان امواج الکترومغناطیس کم فرکانس و COQ10 بر روند نوروژنز در مدل تجربی تخریب هیپوکامپ در موش بالغ نر نژاد Balb/c دکتر مهدی مهدیزاده 94 فاطمه حیدری بررسی نقش مسیر SDF-1/CXCR4 در ترمیم زخم پوست موش صحرایی با استفاده از سلولهای بنیادی فولیکول مو دکتر ملیحه نوبخت- دکتر هما رسولی جزی 93-94 اباذر یاری بررسی اثر سلولهای بنیادی فولیکول مو همراه با نانواسکافولد PCL بر ترمیم زخم پوست موش صحرایی دیابتی دکتر ملیحه نوبخت- دکتر شهرام تیموریان 93-94 لعیا قهاری بررسی تاثیر فاکتور محرک گرانولوسیت (G-CSF) و ترکیب فاکتور محرک گرانولوسیت (G-CSF) و هیپوترمی خفیف در ایسکمی فوکال مفز موش صحرایی نر دکتر منصوره سلیمانی- دکتر منوچهر صفری 93 سارا پژوهان فر بررسی میزان متیلاسیون پروموتور ژن DTNBP1 در DNA استخراج شده از بزاق بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در مقایسه با گروه کنترول دکتر حمید مصطفوی عبدلملکی- دکتر محمدتقی جغتایی 92-93 مریم سربیشگی درمیان بررسی اثرات تجویز خوراکی عصاره برگ زیتون بر سیستم آنتی اکسیدانی مغز میانی و سلولهای ناحیه متراکم ماده سیاه در رت های نر پیر و جوان دکتر فرشته مهرآئین 92 منیره عزیزی تولید نانوذرات بارگذاری شده با آنزیم کندرویتیناز ABC(chABC) و بررسی تاثیر توام آنها و سلولهای غلاف کننده بویایی (OEC) بر بهبود عملکرد مدل تجربی ضایعه نخاعی در موش های صحرایی دکتر محمدتقی جغتایی- دکتر فرهید فرهمندقوی 91-92 ادیب زنده دل تعیین تاثیر توام Stromal Derived Factor-1 و Granulocyte colony-stimulating factor بر بهبود عملکرد مدل تجربی ضایعه نخاعی در موش صحرایی دکتر محمد تقی جغتایی 91-92 لیلا بیگم حجازیان بررسی اثر پیوند اسکافولد نانوفایبر PLC همراه با سلولهای بنیادی فولیکول مو در ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی دکتر ملیخه نوبخت 91 بنفشه اسمعیل زاده تاثیر پیوند سلولهای بنیادی ستیغ عصبی- اپیدرمی در مدل تجربی بیماری آلزایمر در موش صحرایی: یک مطالعه رفتاری،ایمونوهیستوشیمی و مولکولی دکتر ملیحه نوبخت 90-91 سام زربخش پیوند توام سلول های بنیادی استرومای مغزاستخوان و سلول های شوان در سیاتیک موش صحرایی دکتر ابوالفضل فقیهی- دکتر مهرداد بختیاری 90 بنفشه اسمعیل زاده تاثیر پیوند سلولهای بنیادی ستیغ عصبی-اپیدرمی در مدل تجربی بیماری آلزایمر در موش صحرایی: یک مطالعه رفتاری، ایمونوهیستوشیمی و مولکولی دکتر ملیحه نوبخت 90-91 فرشته مظفریان تعیین میزان پروتئین Reelin در کرتکس فرونتال در مدل تجربی شیزوفرنی در رت دکتر ابوالفضل فقیهی- دکتر محمد تقی جغتایی 88-89 باقر پور حیدر بررسی تاثیرپیوند توام سلولهای بنیادی مغز استخوان و سلولهای شوان در عملکرد حرکتی و Allodynia در مدل تجربی ضایعه نخاعی موش صحرایی دکتر محمد تقی جغتایی 88 علی یوسفی اودرجی بررسی ارتباط میزان نوروپپتیدهای(اندوتلین-1، نوروتنسین، آرژنین، وازوپرسین) و اتوآنتی بادیهای علیه آنتی ژنهای ناحیه هیپوتالاموس در بیماری اوتیسم دکتر محمد تقی جغتایی- دکتر محمد مراد فرج الهی 88 حمدا.. دلاویز بررسی عملکرد حرکتی موش صحرایی سفید با پیوند تاخیری مخاط بویایی جنینی متعاقب قطع نیمه نخاع دکتر محمد تقی جغتایی- دکتر نغمه کیوان فولادی 87 رضا احدی نشاندار کردن و ردیابی سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف انسان با تصویر برداری MRI دکتر مهرداد بختیاری 87 منوچهر صفری تمایز سلولهای بنیادی هیپوکامپ به سلولهای تولید کننده اپسین در موش نژاد اسپراگوداولی دکتر ملیحه نوبخت – دکتر ناهید رهبرروشندل 85

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آناتومی

نام نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما سال تحصیلی روناک شعبانی بررسی حذف سلولهای سرطانی  EL-4   از سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی با نانوذره PLGA حامل داروی Cisplatin  در محیط آزمایشگاه دکتر مرتضی کروجی- دکتر فرید ابوالحسن 93-94 شیما آب آب زاده بررسی اثر Rosemary extract و Aerobic exercise بر روی حافظه و روند اکسیداتیو استرس در هیپوکامپ موش صحرایی نر در مدل Aging دکتر هما رسولی جزی 93-94 فریبا ظفری بررسی تاثیر سلولهای بنیادی خونساز CD93 بر روی اسکافلد نانوفایبرPLC-Gelatin در ترمیم زخم در مدل دیابتی STZ موش نر بالغ دکتر مهرداد بختیاری- دکتر شهرام تیموریان 93-94 زلیخا گلی پور چوشلی لانه گزینی سلول های بنیادی بسیار کوچک شبه رویانی مغزاستخوان VSELSc همراه با اثر SDF-1 بر بهبود عملکرد حرکتی مدل ضایعه نخاعی موش صحرایی دکتر فرشته مهرآیین- دکتر محمدتقی جغتای 93-94 محمدحسین سخایی بررسی اثرات همزمان امواج الکترومغناطیسی کم فرکانس COQ10 بر روند نوروژنز در مدل تجربی تخریب هیپوکامپ در موش بالغ نر نژاد Balb/c دکتر مهدی مهدیزاده 94 رفیعه علیزاده جداسازی و کشت سلولهای بنیادی عصبی بولب بویای انسان و تمایز آن ها به نورون دوپامینرژیک دکتر محمود رضا حاجی قاسم- دکتر غلامرضا حسن زاده 94 محمد حسین سخایی بررسی اثرات همزمان امواج الکترومغناطیس کم فرکانس و COQ10 بر روند نوروژنز در مدل تجربی تخریب هیپوکامپ در موش بالغ نر نژاد Balb/c دکتر مهدی مهدیزاده 94 فاطمه حیدری بررسی نقش مسیر SDF-1/CXCR4 در ترمیم زخم پوست موش صحرایی با استفاده از سلولهای بنیادی فولیکول مو دکتر ملیحه نوبخت- دکتر هما رسولی جزی 93-94 اباذر یاری بررسی اثر سلولهای بنیادی فولیکول مو همراه با نانواسکافولد PCL بر ترمیم زخم پوست موش صحرایی دیابتی دکتر ملیحه نوبخت- دکتر شهرام تیموریان 93-94 لعیا قهاری بررسی تاثیر فاکتور محرک گرانولوسیت (G-CSF) و ترکیب فاکتور محرک گرانولوسیت (G-CSF) و هیپوترمی خفیف در ایسکمی فوکال مفز موش صحرایی نر دکتر منصوره سلیمانی- دکتر منوچهر صفری 93 سارا پژوهان فر بررسی میزان متیلاسیون پروموتور ژن DTNBP1 در DNA استخراج شده از بزاق بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در مقایسه با گروه کنترول دکتر حمید مصطفوی عبدلملکی- دکتر محمدتقی جغتایی 92-93 مریم سربیشگی درمیان بررسی اثرات تجویز خوراکی عصاره برگ زیتون بر سیستم آنتی اکسیدانی مغز میانی و سلولهای ناحیه متراکم ماده سیاه در رت های نر پیر و جوان دکتر فرشته مهرآئین 92 منیره عزیزی تولید نانوذرات بارگذاری شده با آنزیم کندرویتیناز ABC(chABC) و بررسی تاثیر توام آنها و سلولهای غلاف کننده بویایی (OEC) بر بهبود عملکرد مدل تجربی ضایعه نخاعی در موش های صحرایی دکتر محمدتقی جغتایی- دکتر فرهید فرهمندقوی 91-92 ادیب زنده دل تعیین تاثیر توام Stromal Derived Factor-1 و Granulocyte colony-stimulating factor بر بهبود عملکرد مدل تجربی ضایعه نخاعی در موش صحرایی دکتر محمد تقی جغتایی 91-92 لیلا بیگم حجازیان بررسی اثر پیوند اسکافولد نانوفایبر PLC همراه با سلولهای بنیادی فولیکول مو در ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی دکتر ملیخه نوبخت 91 بنفشه اسمعیل زاده تاثیر پیوند سلولهای بنیادی ستیغ عصبی- اپیدرمی در مدل تجربی بیماری آلزایمر در موش صحرایی: یک مطالعه رفتاری،ایمونوهیستوشیمی و مولکولی دکتر ملیحه نوبخت 90-91 سام زربخش پیوند توام سلول های بنیادی استرومای مغزاستخوان و سلول های شوان در سیاتیک موش صحرایی دکتر ابوالفضل فقیهی- دکتر مهرداد بختیاری 90 بنفشه اسمعیل زاده تاثیر پیوند سلولهای بنیادی ستیغ عصبی-اپیدرمی در مدل تجربی بیماری آلزایمر در موش صحرایی: یک مطالعه رفتاری، ایمونوهیستوشیمی و مولکولی دکتر ملیحه نوبخت 90-91 فرشته مظفریان تعیین میزان پروتئین Reelin در کرتکس فرونتال در مدل تجربی شیزوفرنی در رت دکتر ابوالفضل فقیهی- دکتر محمد تقی جغتایی 88-89 باقر پور حیدر بررسی تاثیرپیوند توام سلولهای بنیادی مغز استخوان و سلولهای شوان در عملکرد حرکتی و Allodynia در مدل تجربی ضایعه نخاعی موش صحرایی دکتر محمد تقی جغتایی 88 علی یوسفی اودرجی بررسی ارتباط میزان نوروپپتیدهای(اندوتلین-1، نوروتنسین، آرژنین، وازوپرسین) و اتوآنتی بادیهای علیه آنتی ژنهای ناحیه هیپوتالاموس در بیماری اوتیسم دکتر محمد تقی جغتایی- دکتر محمد مراد فرج الهی 88 حمدا.. دلاویز بررسی عملکرد حرکتی موش صحرایی سفید با پیوند تاخیری مخاط بویایی جنینی متعاقب قطع نیمه نخاع دکتر محمد تقی جغتایی- دکتر نغمه کیوان فولادی 87 رضا احدی نشاندار کردن و ردیابی سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف انسان با تصویر برداری MRI دکتر مهرداد بختیاری 87 منوچهر صفری تمایز سلولهای بنیادی هیپوکامپ به سلولهای تولید کننده اپسین در موش نژاد اسپراگوداولی دکتر ملیحه نوبخت – دکتر ناهید رهبرروشندل 85

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آناتومی