دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پرسنل،پزشکان،دانشجویان
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • مراجعین


معرفیثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم ها
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهتاریخچه مجتمع


رئیس
مدیریت
دفتر پرستاری


بخش ریه
بخش روانپزشکی
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژی
بخش جراحی مغز واعصاب
بخش داخلی اعصاب
بخش نفرولوژی

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه کلینیک هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

بایگانی بخش طرح درس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح درس

بلوک مقدمات (۰) بلوک مقدمات ۴ (۱) ، بلوک مقدمات ۳ (۱) ،   بلوک پوست-غدد  بلوک اندام (۱)  بلوک قلب و گردش خون ۱ (۳)  بلوک اسکلتی-عضلانی  بلوک بینایی-شنوایی (۰)  بلوک ادراری-تناسلی (۰)  بلوک عصب (۰) بلوک عصب ۲ (۰) ، بلوک عصب ۱ (۰) ،   بلوک گوارش  برنامه درسی بلوک گوارش  بلوک تنفس (۱)  برنامه درسی عملی نور ۱ و ۲ - تنفس - بینایی و شنوایی