دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلي
  • پرسنل
  • خدمات آنلاین
  • برنامه هفتگي درمانگاه ها
  • شركت در نظر سنجي (ازمايشي)
  • مراجعین
  • پیوندهاثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم گزارش خطا
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ماگولوموس ژوگولار
کاشت حلزون
بایگانی بخش اعضای هیئت علمی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضای هیئت علمی

محمدتقی جغتایی دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استاد تلفن تماس: 02186704569 mt.joghataei@yahoo.com CV مهدی مهدیزاده دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استاد تلفن تماس: 02186704543 mehdizadehm@iums.ac.ir CV ملیحه نوبخت دکترای تخصصی بافت شناسی رتبه علمی: استاد تلفن تماس: 02186704566 nobakht.m@iums.ac.ir CV   فرشته مهرآئین دکترای تخصصی بافت شناسی رتبه علمی: استاد تلفن تماس: 02186704783 mehrain.f@iums.ac.ir CV مینا افتخارزاده دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استادیار eftekhrzadeh.e@iums.ac.ir CV   حمیدرضا عسگری دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استادیار تلفن تماس: 02186704553 asgari.h@iums.ac.ir CV مهرداد بختیاری دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استادیار تلفن تماس: 02186704572 bakhtiari.m@iums.ac.ir CV هما رسولی دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی:دانشیار تلفن تماس: 02186704565 rasooli.h@iums.ac.ir CV   سید مرتضی کروجی دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: دانشیار تلفن تماس: 02186704603 koruji.m@iums.ac.ir CV