دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پرسنل،پزشکان،دانشجویان
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • مراجعین


معرفیثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم ها
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهتاریخچه مجتمع


رئیس
مدیریت
دفتر پرستاری


بخش ریه
بخش روانپزشکی
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژی
بخش جراحی مغز واعصاب
بخش داخلی اعصاب
بخش نفرولوژی

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه کلینیک هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

بایگانی بخش منوی مخصوص سایت اصلی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ -

خبر اصلی

تست اول

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ -

create organization email

mits decided to create organization email

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ -

Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens

Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ -

akhbar

akhbar mohem

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ -

yaser ghahremani

Mr ghahremani is a it man in iums

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ -

آموزش