دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معاونت پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی حضرت رسول اکرم (ص) به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی در کشور می باشد که با در اختیار داشتن تیمهای درمانی متخصص و مجرب، بخشهای بالینی تخصصی و فوق تخصصی و مراکز تحقیقاتی مجهز نسبت به تربیت دانشجویان، متخصصان و پژوهشگران آینده این کشور همپای سایر مراکز آموزشی، درمانی گام بر میدارد. این مرکز از اوان تاسیس همواره کوشیده است تا همراستا با جذب و تربیت نیروهای متخصص بالینی، نسبت به ترتیب پژوهشگران مجرب و متعهد نیز همت گماشته و با سازماندهی و راهبری طرحهای تحقیقاتی و همچنین تجهیز و سازماندهی مراکز تحقیقاتی پایه و بالینی به عنوان یکی از مراکز صادر کننده علم و تحقیق در کشور مطرح باشد. در این راستا، معاونت پژوهشی مرکز می کوشد تا با راهبری و سازماندهی صحیح و مبتنی بر مدیریت کیفیت فراگیر، راه را برای نیل به اهداف پژوهشی این مرکز و در نهایت ارتقای رتبه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران هموار سازد.

 

منشور معاونت پژوهشی مرکز  :

با هدف اجرای صحیح برنامه های معاونت پژوهشی مرکز، اصول و مبانی ذیل سرلوحه فعالیتهای این معاونت قرار خواهد گرفت:

الف) تبعیت از اصول و منشور اخلاقی و عملیاتی تعریف شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران

ب) همراستائی فعالیتهای پژوهشی معاونت پژوهشی با فعالیتهای مصوب حوزه محترم ریاست مرکز و همچنین سایر معاونتهای مرکز

ج) مشارکت و همکاری صمیمانه و همه جانبه با سایر معاونین و همچنین باسایر همکاران، پژوهشگران و متخصصان و تقویت روحیه همکاری و همیاری

د) ایجاد محیطی علمی و پژوهشی در مرکز و فضائی مناسب برای کلیه پژوهشگران و علاقمندان برای شرکت در فعالیتهای پژوهشی

و) بکارگیری صحیح و مدبرانه امکانات موجود در مرکز و استفاده بهینه از شرایط، امکانات و نیروها


دفعات مشاهده: 706 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر