دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

اخبارمجتمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظايف دفتر بهبود كيفيت:

 مطالعه دقيق استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستان و درک جامعيت و پيوستگي موضوعات

 • 1- تعيين امور ستادي مرتبط با پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي و پيگيري اجراي اين امور؛ در صورت نبودن فوکال پوينت مشخص، از جمله:

1-2- تامين بستر کارشناسي اعم از برنامه ريزي، ارزيابي، ارائه گزارش و پيشنهاد، به منظور اثربخش تر نمودن فعاليت هاي تيم مديريت اجرايي بيمارستان

2-2- هماهنگي و پيگيري جهت تدوين برنامه استراتژيک بيمارستان

3-2- تدوين برنامه بهبود کيفيت فراگير بيمارستان

4-2- پيگيري تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي کارکنان غيرباليني با همکاري ساير واحدها

5-2- پيگيري پياده سازي استانداردهاي حقوق گيرنده خدمت با همکاري ساير واحدها

6-2- تدوين فرمت هاي يکسان براي مستندسازي فعاليت ها و استانداردهاي اعتباربخشي

7-2- برنامه ريزي و هدايت کميته هاي بيمارستاني

8-2- برنامه ريزي براي استقرار استانداردهاي بيمارستان دوستدار ايمني بيمار و پيگيري فعاليت هاي مربوطه

 • 2- پيشنهاد و پيگيري تعيين فوکال پوينت براي راهبري و پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي در امور غيرستادي
 • 3- همکاري و هماهنگي با فوکال پوينت هاي غيرستادي و ارائه پشتيباني هاي فني به منظور تسهيل در فعاليت هاي پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي
 • 4- تنظيم برنامه هاي عملياتي به منظور راهبري و کنترل پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي
 • 5- نظارت مستمر و انجام ارزيابي هاي دوره اي با تاکيد بر حضور ميدانی و مبتنی بر شاخص هاي تدوين شده (بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي) به منظور اطمينان از پيشرفت برنامه، اجرای برنامه های رضایت سنجی
 • 6- بازنگري و به روز رساني برنامه هاي تدوين شده مرتبط با استانداردهاي اعتباربخشي
 • 7- ساماندهي و پيگيري فعاليت هاي ترويجي، فرهنگ سازي و اطلاع رساني در راستاي بهبود کيفيت و پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي
 • 8- هماهنگي جهت برگزاري جلسات و کميته هاي مرتبط و پيگيري مصوبات مربوطه
 • 9- پيگيري و پيشبرد برنامه های سيستم مديريت کيفيت ISO، EFQM، 5S همگام با فعاليت های مرتبط با حاکميت خدمات باليني و اعتباربخشی در راستای بهبود کيفيت خدمات بيمارستان
 • 10- ارتباط با کارشناسان بهبود کيفيت مستقر در معاونت درمان دانشگاه به منظور تقويت پيشبرد برنامه ها
 • 11- بهره گيري از خدمات آموزشي و مشاوره اي خبرگان و کارشناسان خارج از بيمارستان و ارتباط با نمونه های موفق به منظور الگوبرداری
 • 12- پيشنهاد سازوکارهاي انگيزشي به منظور تقويت و پيشبرد برنامه ها در بيمارستان
 • 13- انجام نظرسنجي فصلي از بيماران بستري و طرح در كميته هاي مربوطه جهت انجام اقدامات مورد نياز و راهكارهاي مناسب در جهت افزايش رضايتنمدي بيماران

 

تلفن هاي داخلي  : 2408و2117 ميباشد.


دفعات مشاهده: 763 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر