دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

معاونت درمان : معاون درمان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۹ | 
     معاونت درمان مجتمع : آقای دکتر سید حمزه موسوی                                                                                                                         
   محل  معاونت درمان: ساختمان شماره چهار طبقه اول حوزه ریاست