دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

نوزادان : نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

جهت دریافت فایل روی فایل مورد نظر کلیک نمایید...


دریافت فایل نوزاد_نارس.pdf   [حجم: 728 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کمبود_G6PD_فاویسم.pdf   [حجم: 639 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کم_کاری_تیروئید_(هیپوتیروئیدی).pdf   [حجم: 660 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کرون.pdf   [حجم: 810 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل غذای_بهشتی_من.pdf   [حجم: 666 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل عفونت_در_نوزادان.pdf   [حجم: 975 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل شیر_مادر.pdf   [حجم: 1185 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زردی_نوزادی.pdf   [حجم: 972 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]