دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

نوزادان : نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

جهت دریافت فایل روی فایل مورد نظر کلیک نمایید...


دریافت فایل نوزاد_نارس.pdf   [حجم: 728 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کمبود_G6PD_فاویسم.pdf   [حجم: 639 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کم_کاری_تیروئید_(هیپوتیروئیدی).pdf   [حجم: 660 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کرون.pdf   [حجم: 810 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل غذای_بهشتی_من.pdf   [حجم: 666 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل عفونت_در_نوزادان.pdf   [حجم: 975 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل شیر_مادر.pdf   [حجم: 1185 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زردی_نوزادی.pdf   [حجم: 972 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]