دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

معاونت آموزشی : معاون آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۹ | 
معاونت آموزشی مجتمع : دکتر مانی مهدوی
محل معاونت آموزشی : ساختمان شماره چهار طبق اول جنب دفتر ریاست