دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بخش بستری سایکوسوماتیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 بخش بستری سایکوسوماتیک

طبقه هفتم ساختمان حضرت محمد

ریاست بخش : آقای دکتر نصر اصفهانی

سرپرستار بخش: خانم شعبانی

تعداد تخت ها: 13

تخصص مربوط به بخش:  

  بخش روان تنی به درمان  آن گروه از بیماران می پردازد که عوامل روانشناختی نقشی در بروز تشدید و یا بهبود بیماریهای جسمی دارد یکی از فعالیتهای مهم این بخش، ارائه خدمات مشاوره روان پزشکی و روانشناختی به بیماران بستری در بخشهای دیگر بیمارستان می باشد. این بخش پیوند بسیار نزدیکی با همۀ بخشها و درمانگاههای بیمارستان دارد. در کنار فعالیتهای این بخش، درمانگاه سرپایی سایکوسوماتیک نیز در روزهای یکشنبه فعالیت دارد. خدمات دارویی و غیر دارویی درمانگاه سایکوسوماتیک و سایر بخشها و درمانگاهها توسط اساتید و دستیاران ارائه می شود


دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر