دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بخش بستری سایکوسوماتیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 بخش بستری سایکوسوماتیک

طبقه هفتم ساختمان حضرت محمد

ریاست بخش : آقای دکتر نصر اصفهانی

سرپرستار بخش: خانم شعبانی

تعداد تخت ها: 13

تخصص مربوط به بخش:  

  بخش روان تنی به درمان  آن گروه از بیماران می پردازد که عوامل روانشناختی نقشی در بروز تشدید و یا بهبود بیماریهای جسمی دارد یکی از فعالیتهای مهم این بخش، ارائه خدمات مشاوره روان پزشکی و روانشناختی به بیماران بستری در بخشهای دیگر بیمارستان می باشد. این بخش پیوند بسیار نزدیکی با همۀ بخشها و درمانگاههای بیمارستان دارد. در کنار فعالیتهای این بخش، درمانگاه سرپایی سایکوسوماتیک نیز در روزهای یکشنبه فعالیت دارد. خدمات دارویی و غیر دارویی درمانگاه سایکوسوماتیک و سایر بخشها و درمانگاهها توسط اساتید و دستیاران ارائه می شود


دفعات مشاهده: 269 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر