دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

برنامه های آموزشی بخش : برنامه های آموزشی بخش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

روزهای هفته

درمانگاه طب کار بیمارستان

درمانگاه طب کار شهرک آزادی

ژورنال کلاب و کیس ریپورت

کلاس دانشجویان پزشکی

کلاس دستیاران طب کار

شنبه

دکتر الهام میرزا محمدی

دکتر محمد حسن نصیری کاشانی