دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

برنامه آموزشی بخش : برنامه آموزشی بخش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران طب اورژانس مردادماه سال 1395

 

تاریخ

محل برگزاری

برنامه ساعت اول

8:30- 9:30

برنامه ساعت دوم(سال 2)

9:30- 10:15